Aanvraagformulier zelf aangebrachte voorziening (ZAV)

U wilt een verandering aanbrengen in uw huurwoning. Daarvoor vraagt u eerst toestemming via onderstand formulier.

Gegevens aanvrager
Volgende stap
Aanvullende informatie
Waar wilt u de wijziging aanbrengen?*
Gaat u de werkzaamheden zelf uitvoeren?*
Zijn er (werk)tekeningen van de aan te brengen verandering?*
Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd (voorheen bouwvergunning)?*

Op www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck doen

De verandering mag geen hinder opleveren voor uw buren. Betreft het een verandering aan de buitenzijde van uw woning? Dan hebben we schriftelijk toestemming nodig van uw buren.

Stemmen uw buren in met de plannen?*
Ontstaat door de verandering een wijziging in de leidingen van gas, water en/of elektra?*
Volgende stap
Ondertekening
Wilt u van ons advies over en/of begeleiding bij het aanbrengen van de verandering in uw woning?*
Verklaring*

Deel deze pagina