Vacatures Contact

Urgentie

Zowel in de regio Utrecht als in de regio Gooi- en Vechtstreek is er sprake van een krappe woningmarkt. Veel inwoners zijn op zoek naar een (andere) woning. Hier leest u hoe u een woning kunt vinden en hoe u een urgentie kunt aanvragen.

In principe kan iedereen van 18 jaar en ouder, die ingeschreven staat bij WoningNet, reageren op het woningaanbod. Via www.woningnet.nl kunt u reacties uitbrengen op woningen die beschikbaar zijn.

Stap

1

Maak ik kans op urgentie?

Alleen in echte noodgevallen komt u voor urgentie in aanmerking. Een urgentiecommissie bepaalt of u een urgentieverklaring krijgt.

In Stichtse Vecht is dat Het Vierde Huis: www.hetvierdehuis.nl.

In Loosdrecht is dat het urgentiebureau van regio Gooi en Vechtstreek: https://www.ubgv.nl/.

U komt helaas niet in aanmerking voor urgentie vanwege:

  • Relatiebreuk of scheiding
  • Trouwen of samenwonen
  • Zwangerschap of gezinsvorming
  • Afstand wonen-werk
  • Verkoop van uw eigen woning
  • Financiële problemen / inkomensdaling 

Stap

2

Vraag urgentie aan

U vraagt urgentie aan bij de urgentiecommissie. Hieraan zijn kosten verbonden. Voor inwoners van de gemeente Stichtse Vecht geldt een bijdrage van € 150. Voor inwoners van Gooi en Vechtstreek geldt een bijdrage van € 75.

Beide urgentiecommissies zijn onafhankelijk. Beide hebben een online urgentiewijzer. Vecht en Omstreken heeft geen invloed op het wel of niet toekennen van urgentie.