Vacatures Contact

Inbraakpreventie

U huurt een woning van ons. Onze woningen krijgen bij nieuwe verhuring deugdelijk hang- en sluitwerk. Wilt u de woning extra beveiligen door het vervangen of toevoegen van sloten, dan komt u wellicht in aanmerking voor een vergoeding.

Financiële bijdrage

Wij ondersteunen de huurder die zijn woning extra wil beveiligen met een financiële bijdrage van 50% van de kosten met een maximum van € 100 per huurder. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Het bestaande hang- en sluitwerk is ouder dan vijftien jaar;
  • Het nieuwe hang- en sluitwerk voldoet aan de meest recente eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW);
  • De huurder laat de sloten plaatsen door een gecertificeerd aannemer;
  • We begroten hiervoor jaarlijks een budget. Is dat verbruikt, dan komt u pas weer in het volgende jaar in aanmerking voor een vergoeding.