Vacatures Contact

Huisbewaring

Het kan gebeuren dat u uw woning tijdelijk niet gebruikt. Bijvoorbeeld omdat u tijdelijk naar het buitenland verhuist of omdat u moet revalideren. Dan is het fijn als u na terugkeer weer in uw eigen woning terecht kunt. Wij bieden de mogelijkheid om uw huis tijdelijk te verhuren aan een andere huurder. We noemen dit huisbewaring. De hoofdbewoner blijft altijd verantwoordelijk voor de woning en de betaling van de huur.

Voorwaarden bij huisbewaring

  • Een verzoek tot huisbewaring wordt schriftelijk bij ons ingediend.
  • Huisbewaring kan worden toegestaan voor een periode van maximaal één jaar.
  • Contactgegevens (ook telefoonnummer en e-mail) van uw verblijf zijn bij ons bekend.
  • Wij weten wie de woning in gebruik neemt. U overhandigt deze gegevens aan ons.
  • De hoofdbewoner sluit verplicht een automatische incasso voor huurbetaling af. 
  • Voor vertrek tekenen huurder(s) een huuropzegging gedateerd op een maand voor het einde van de huisbewaring en ingaande op de datum einde huisbewaring.
  • De huisbewaarder kan zich niet beroepen op bepaalde rechten als de hoofdbewoner niet (op tijd) terugkeert in de woning. De huisbewaarder moet dan vertrekken.
  • Als de huisbewaring is toegestaan, moet de hoofdbewoner zich (eventueel in geval van samenwonen) bijschrijven bij de partner in het BRP. Het is niet de bedoeling dat iemand z'n oude woning aanhoudt (i.v.m. huurtoeslag of een uitkering).
  • De huisbewaarder mag niet beschikken over een zelfstandige woning (althans die woning mag niet leeg achterblijven).
  • Bij terugkomst komt de hoofdbewoner bij ons langs met paspoort of identiteitsbewijs. Dan wordt de huuropzegging ongedaan gemaakt.
Aanvraagformulier huisbewaring

Wat kunt u van Vecht en omstreken verwachten?

Bij het beoordelen van uw aanvraag voor huisbewaarderschap kijken we naar het totaal aantal toekomstige bewoners, of u een huurachterstand heeft en of u in het verleden overlast heeft veroorzaakt. Binnen twee weken na aanvraag ontvangt u schriftelijk bericht of uw verzoek wordt toegewezen of afgewezen.