Vacatures Contact

Wij voeren regelmatig overleg met de HBO. Daarin brengen zij gevraagd en ongevraagd advies uit over diverse onderwerpen. Zo denkt zij bijvoorbeeld mee over inhoudelijke onderwerpen zoals: de systematiek voor de verduurzaming van woningen, de systematiek achter de huurverhoging, de prestatieafspraken met de gemeente en onze extra services.

Graag uw inbreng!

De HBO heeft uw hulp en inbreng als huurder nodig. Op www.hbovechtenomstreken.nl kunt u meer lezen en contact opnemen met de HBO. U vindt daar u ook de samenwerkingsovereenkomst tussen Vecht en Omstreken en de HBO, waarin doelen, rechten en plichten staan omschreven.