Vacatures Contact

Wanneer komen asbestvezels los?

Het asbest in onze woningen is over het algemeen hechtgebonden asbest: de asbestvezels zijn stevig verankerd in het basismateriaal (bijvoorbeeld golfplaten van asbestcement). De vezels komen alleen vrij bij bewerking door zagen, boren, schuren of slopen van het asbesthoudende materiaal. Zolang hechtgebonden asbest niet wordt bewerkt of beschadigd, vormt het geen risico voor uw gezondheid.