Vacatures Contact

Voorrangsregels

Er zijn verschillende voorrangsregels die van toepassing kunnen zijn bij het toewijzen van een sociale huurwoning: kernbinding, maatschappelijke binding en urgentie.

Kernbinding

Met kernbinding hebben bewoners uit dezelfde kern voorrang op andere woningzoekenden. Het toekennen van kernbinding is opgenomen in de huisvestingsverordening van de gemeente. In Stichtse Vecht kennen we alleen kernbinding voor de kleine kernen en voor sommige nieuwbouwprojecten. 

Maatschappelijke binding (Molukse wijk Breukelen)

In het verleden zijn er afspraken gemaakt tussen de Molukse gemeenschap en de overheid over huisvesting in wijken die speciaal voor de Molukse gemeenschap bestemd zijn. In Breukelen is ook zo’n Molukse wijk. Het gaat om een aantal sociale huurwoningen die wij verhuren in de Niftarlakestraat (18 t/m 36) en de G. Van Nijenrodestraat (57 t/m 77). De voorrangsregel passen wij toe op basis van artikel 2.4.5 van de huisvestingsverordening van de gemeente Stichtse Vecht.

Als een woning in deze wijk vrijkomt, adverteren wij deze op WoningNet. Daarbij geven wij duidelijk aan dat er sprake is van een voorrangsregeling. Alle woningzoekenden met een passend inkomen die zijn ingeschreven bij WoningNet regio Utrecht kunnen reageren. Woningzoekenden die aantoonbaar een maatschappelijke binding hebben met deze wijk krijgen voorrang. U heeft een maatschappelijke binding als u op dit moment drie jaar onafgebroken in deze wijk woont of als u in de afgelopen tien jaar minimaal zes jaar aaneengesloten in deze wijk heeft gewoond.

  • Staat u ingeschreven in WoningNet regio Utrecht met uw huidige woonadres in deze wijk? Uw reactie wordt automatisch met voorrang meegenomen bij de selectie.
  • Woont u op dit moment niet in de Molukse wijk, maar heeft u in de afgelopen tien jaar minimaal zes jaar aaneengesloten in deze wijk gewoond?

Let op Om voorrang te krijgen levert u uw uittreksel BRP met woonhistorie van de afgelopen tien jaar bij ons aan. Dit document vraagt u aan bij de gemeente. En u stuurt het op naar verhuurvechtenomstrekennl o.v.v. maatschappelijke binding Molukse wijk Breukelen.