Vacatures Contact

Welke gegevens moet ik aanleveren?

Via het acceptatieformulier kunt u aantonen dat uw inkomen passend is. U vult dit volledig in en u stuurt alle benodigde gegevens mee. Het gaat o.a. om de volgende gegevens van u en eventuele medebewoner(s):

  • Gegevens over het inkomen van het huishouden. Het huishoudinkomen is de optelsom van de inkomens van de huurder en (indien van toepassing) meerderjarige medebewoner(s). Inkomen van minder- en meerderjarige kinderen telt niet mee.
  • U toont uw inkomen via een inkomensverklaring. De inkomensverklaring kunt u kosteloos aanvragen bij de Belastingtelefoon 0800 0543. Of u toont uw recente inkomensgegevens zoals loonstrookjes en/of uitkeringsspecificaties van de afgelopen drie maanden.
  • Een uittreksel uit het bevolkingsregister met gegevens over uw woon- of verblijfplaats en uw woonhistorie (U kunt dit direct bij uw gemeente opvragen. Let op: bemiddelingsbureaus vragen hiervoor extra kosten).
  • Een verklaring kandidaat (deel 1) en eventueel verhuurdersverklaring (deel 2) die ingevuld en ondertekend is door uw huidige verhuurder (dit is niet nodig als u nu ook al huurder bent bij Vecht en Omstreken). Bezit u momenteel een koopwoning? Dan levert u bij deel 1 ook een hypotheekverklaring aan.
  • Een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) neemt u mee wanneer u het huurcontract ondertekent.

Acceptatieformulier