Vacatures Contact

Vervalt mijn inschrijfduur als ik verhuis naar een andere woning?

Als u verhuist naar een woning buiten WoningNet om heeft dit geen consequenties voor uw inschrijving bij WoningNet regio Utrecht en uw inschrijfduur. Deze vervallen niet.

Vindt u een woning via WoningNet? Dan vervalt uw inschrijving. U kunt zich dan opnieuw inschrijven en op uw nieuwe inschrijving maakt u automatisch gebruik van de regeling behoud inschrijfduur. U krijgt altijd 75% inschrijfduur terug van de laatste inschrijving bij WoningNet waarmee u een woning accepteert. 

Dit geldt voor regio Utrecht en regio Gooi en Vechtstreek.