Vacatures Contact

Welke soorten toestemming zijn er voor wijzigingen in de woning?

U ontvangt een schriftelijke reactie van ons. Daarin staat of wij uw aanvraag goedkeuren en onder welke (aanvullende) voorwaarden wij dat doen. Er zijn drie mogelijkheden:

1. Permanente toestemming

U krijgt toestemming om de verandering aan te brengen en deze mag blijven zitten als u de woning verlaat. Uiteraard geldt hierbij de voorwaarde dat de door u aangebrachte voorziening onbeschadigd is, dat u deze goed heeft (laten) onderhouden en dat deze schoon is bij oplevering van de woning.

2. Tijdelijke toestemming

U mag de voorziening aanbrengen, maar u verwijdert deze weer als u gaat verhuizen. Wij geven tijdelijke toestemming om een verandering aan te brengen als de verhuurbaarheid geschaad wordt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij luxe voorzieningen. Bij mutatie van de woning worden wij eigenaar van de verandering en zijn wij vervolgens verplicht deze te onderhouden. Dat betekent meestal dat wij de huurprijs moeten verhogen. Dat past niet in ons beleid, omdat wij onze woningen betaalbaar willen houden.

3. Geen toestemming

U krijgt geen toestemming om de voorziening aan te brengen. Heeft u de verandering toch aangebracht? Dan vragen wij u deze te verwijderen. Doet u dat niet, dan doen wij het. Wij brengen u in dat geval de kosten van het verwijderen in rekening.