Vacatures Contact

Welke voorwaarden gelden voor aanbrengen van wijzigingen in mijn woning?

1. Vooraf vraagt u schriftelijk toestemming

Voordat u aan de slag gaat, vraagt u schriftelijk toestemming om de wijziging aan te brengen. U kunt uiteraard ook bij ons terecht met vragen.

2. De verandering is veilig

Is het nodig aanpassingen aan te brengen aan de gas- en/of elektrische installaties? Dan stuurt u ons een keuringsrapport, waaruit blijkt dat de aanpassingen voldoen aan de wettelijke eisen. Zo’n keuringsrapport wordt opgesteld door een erkend installatiebedrijf. Als u toestemming van ons krijgt en u wilt veranderingen aanbrengen aan de bouwconstructie van de woning, dan vraagt u een bouwvergunning aan bij de gemeente. De bouwvergunning stuurt u ter informatie aan ons. De verandering voldoet dan aantoonbaar aan de gemeentelijke verordeningen en aan de regels van nutsbedrijven en brandweer. Wij geven geen toestemming voor het aanbrengen van een open haard in de woning.

3. De verandering veroorzaakt geen overlast

Werkzaamheden kunnen geluidsoverlast met zich meebrengen, maar de verandering zelf mag geen overlast veroorzaken voor u en uw omgeving.

4. De verhuurbaarheid komt niet in gevaar

Wij willen onze woningen betaalbaar houden voor mensen met een smalle beurs. De verandering die u aanbrengt mag daarom niet zodanig luxe zijn dat wij, als wij de woning opnieuw gaan verhuren, de huurprijs te veel moeten verhogen. Dat betekent dat wij ook geen toestemming (meer) geven voor waarde vermeerderende op-, aan- en uitbouw. Eventueel geven wij tijdelijke toestemming voor de verandering. U verwijdert deze dan weer bij het einde van de huurovereenkomst. Uiteraard kan de opzichter u daarover adviseren.

5. De verandering leidt niet tot een waardedaling van de woning

We kijken bij elke aanvraag of de aanpassing de waarde van de woning niet vermindert. Is dat wel zo, dan verlenen we geen toestemming voor de aanpassing.

6. Als u de woning verlaat, is de verandering onbeschadigd en goed onderhouden

Als u de verandering wilt achterlaten bij verhuizing, kan dat alleen als u deze goed heeft (laten) onderhouden. Wij verschaffen in principe geen vergoeding voor zelf aangebrachte veranderingen. Er zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld voor een zelf aangebrachte CV. Als de door u aangebrachte verandering onbeschadigd, goed onderhouden en schoon is bij oplevering van de woning, bepalen wij de vergoeding die u krijgt. Wij laten de waarde van de installatie bepalen door een installateur.