Vacatures Contact

Wat gebeurt er met zelf aangebrachte wijzigingen als ik de woning verlaat?

Dit is afhankelijk van waarvoor wij u toestemming hebben gegeven. Dit staat in de brief die u van ons ontvangen heeft in reactie op uw aanvraag voor het aanbrengen van de verandering.

Bij geriefsverbetering

Bij een geriefsverbetering wordt de verandering onderdeel van de woning en blijft dus altijd zitten. U mag de verandering niet wegbreken en meenemen.

Bij zelf aangebrachte veranderingen

Bij veranderingen die u zelf heeft aangebracht, zijn er drie mogelijkheden:

1. Permanente toestemming
U mag de zelf aangebrachte verandering laten zitten. In sommige gevallen krijgt u daar een vergoeding voor. Dat kan alleen als de door u aangebrachte verandering onbeschadigd, goed onderhouden en schoon is bij oplevering van de woning. De hoogte van de eventuele vergoeding baseren wij op de investering in combinatie met de puntenvermeerdering en afschrijvingstermijn (maximaal 10 jaar).

U kunt de aangebrachte verandering niet over laten nemen door nieuwe huurders. Wij nemen deze van u over en verhuren de woning voortaan met de verandering. U heeft echter het recht om een door uzelf aangebrachte verandering mee te nemen bij het einde van de huur. U breekt deze dan weg zonder beschadigingen achter te laten en u plaatst een standaardvoorziening terug. Als u bijvoorbeeld een door u geplaatste keuken wilt meenemen, plaatst u een standaardkeuken terug.

2. Tijdelijke toestemming
U maakt de verandering ongedaan als u de woning verlaat. Het is niet mogelijk om veranderingen waarvoor u tijdelijke toestemming heeft gekregen over te laten nemen door de nieuwe huurder.

3. Geen toestemming
U verwijdert de verandering. Als u dat niet doet, dan doen wij dat op uw kosten. Uiteraard is ook in dit geval overname door de nieuwe huurder niet mogelijk.