Vacatures Contact

Welke regels en richtlijnen zijn er voor tuinonderhoud?

  • Snoei en rooi tijdig alle bomen en struiken in uw tuin.
  • Controleer regelmatig op ongezonde bomen of bomen met zwakke takken, omdat deze een risico vormen voor de omgeving.
  • Maai het gras regelmatig. Verwijder regelmatig onkruid in de tuin en tussen de tegels. Vervang gebroken tegels.
  • Vervang beplanting die is doodgegaan.
  • Vervang kapotte planken of delen van houten erfafscheidingen.
  • Onderhoud uw erfafscheidingen en zet deze recht.