Vacatures Contact

Waar moet ik aan denken bij de inrichting van de woning?

Geluidsoverlast voorkomen
Niets is zo hinderlijk als geluidsoverlast van de buren. Hieronder enkele aandachtspunten om geluidsoverlast te voorkomen: 

 • Plaats de boxen van uw stereo-installatie niet tegen de woningscheidende wand, hang de boxen van uw stereo-installatie met trillingvrije beugels op.
 • Zet u de boxen op de vloer, breng dan stukjes schuimrubber onder de boxen aan.
 • Maak tussen 22 uur ’s avonds en 7 uur ’s morgens geen lawaai.
 • Stel uw buren vooraf op de hoogte wanneer er in uw woning activiteiten gaan plaatsvinden die veel lawaai met zich meebrengen (een verbouwing of een feestje bijvoorbeeld).
 • Wanneer u een muziekinstrument bespeelt dat veel geluid maakt, probeer dan een regeling met uw buren te treffen over tijdstippen waarop u speelt.
 • Harde afwerkingen van vloeren en wanden en een ongestoffeerde trap vergroten de kans op geluidsoverlast aanzienlijk.

Harde vloerbedekking

Wilt u harde vloerbedekking in uw woning leggen? Houd dan rekening met de spelregels:

 • Onder de harde vloerbedekking moet een isolerende laag worden aangebracht met een geluidsvermindering van minimaal 10dB. De isolatielaag en de harde vloerbedekking moeten vakkundig en volgens richtlijnen van de leverancier worden aangebracht.
 • Als onderlaag moet een laag thermovilt (of gelijkwaardig) worden aangebracht die voldoet aan de eisen van TNO.
 • Om geluidsoverlast te voorkomen moet de vloer vrij liggen van de wanden of er moet een randisolatie worden toegepast.
 • De ondervloer mag niet verlijmd worden.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het repareren en/of herstellen van de vloer.
 • Vanwege geluidsoverlast zijn plavuizen alleen toegestaan op begane grond en/of in eengezinswoningen.
 • Als de harde vloeren worden verwijderd mag er geen schade ontstaan aan de ondervloer.
 • De oude plinten en stofdorpels moeten opnieuw worden geplaatst.
 • De deuren mogen niet worden ingekort.
 • Er mag geen geluidsoverlast ontstaan voor de omwonende (buren). Komen er klachten binnen, dan kunnen wij van u eisen de vloer te verwijderen.
 • Bij het verlaten van de woning moeten de vloeren verwijderd worden. Tenzij u met de nieuwe huurder overeenkomt dat de vloeren overgenomen worden en wij daarvoor toestemming geven. Dit moet schriftelijk aan ons kenbaar gemaakt worden en door zowel de huidige als door de nieuwe huurder ondertekend worden.
 • Wordt een tegelvloer overgenomen? Dan bent u verplicht tegels/plavuizen op voorraad te hebben, zodat u of een toekomstige huurder beschadigde of kapotte tegels kan vervangen. De voorraadgrootte moet minimaal 10% van de totale vloeroppervlakte zijn.
 • Als voor onderhoudswerkzaamheden de vloer (gedeeltelijk) moet worden verwijderd, bent u daar zelf verantwoordelijk voor en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Intercom niet demonteren

Heeft uw woning een intercomsysteem? Let dan op dat u als u de woning gaat behangen of schilderen om de intercom heen werkt. Demonteer deze niet. Doet u dat wel, dan geeft dat vaak storingen en defecten aan het gehele intercomsysteem. Mochten hierdoor problemen ontstaan, dan brengen wij de herstelkosten bij u in rekening.