Vacatures Contact

Kom ik in aanmerking voor medehuurderschap?

Bent u niet getrouwd of geregistreerde partners? Dan is het aan de verhuurder om te bepalen of u in aanmerking komt voor medehuurderschap. Voorwaarden waar u als kandidaat-medehuurder aan moet voldoen om in aanmerking te komen: 

  • U (als kandidaat-medehuurder) heeft minimaal twee jaar in de woning uw hoofdverblijf* gehad en met de (hoofd)huurder een duurzame** gemeenschappelijke huishouding*** gevoerd.
  • U kunt aantonen dat u over voldoende financiële waarborg beschikt, waarmee u de huur kunt betalen.
  • De (hoofd)huurder mag niet de intentie hebben om op korte termijn te gaan verhuizen. Met andere woorden: uw aanvraag mag niet worden gedaan met de bedoeling dat u als kandidaat-medehuurder op korte termijn de positie van huurder wilt verschaffen.
  • Gedurende de genoemde periode van minimaal twee jaar mag er geen huurschuld of huurachterstand zijn geweest.
  • Er mogen geen klachten over bewonersgedrag en/of overlast zijn.
  • U kunt zich legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Vul hier het aanvraagformulier in en stuur de juiste documenten mee

Vecht en Omstreken heeft het recht om een verzoek tot medehuurderschap af te wijzen.

* Hoofdverblijf: U moet daadwerkelijk het grootste gedeelte van de week uw verblijf hebben in de woning en er ook feitelijk wonen.

** Duurzaam: Er mag geen sprake zijn van een aflopende samenleefsituatie, zoals doorgaans het geval is bij een ouder-kindrelatie. Kinderen kunnen daarom meestal geen medehuurder worden.

*** Gemeenschappelijke huishouding: Aanwijzingen hiervoor kunnen bijvoorbeeld zijn het gezamenlijk betalen van de huishoudkosten, zoals de huisvestingkosten en kosten van het levensonderhoud en/of het gezamenlijk aanschaffen van meubilair.