Vacatures Contact

Welke gegevens heb ik nodig bij het aanvragen van woningruil?

  • Uw meest recente inkomensverklaring. Lever deze ook in voor uw eventuele partner en overige volwassen medebewoners, behalve uw kinderen. Ook als u geen inkomen heeft, vraagt u een inkomensverklaring op. Wij accepteren alleen het originele digitale bestand. U vraagt uw inkomensverklaring hier op bij de Belastingdienst. Kunt u geen inkomensverklaring downloaden? Bel dan 0800 0543. Binnen vijf werkdagen ontvangt u de inkomensverklaring
  • Drie meest recente loonstroken en/of uitkeringsspecificaties
  • Bij inkomen uit onderneming of freelance hebben wij uw fiscale aangifte van het voorgaande jaar of een fiscale schatting van het lopende jaar nodig én een accountantsverklaring
  • Als u en/of uw eventuele partner en/of medebewoners studeren, is een DUO-bewijs noodzakelijk
  • Eventuele zorgindicatie, bewijs van urgentie of van studiefinanciering indien van toepassing
  • In geval van echtscheiding stuurt u de voorlopige voorziening of het echtscheidingsconvenant mee
  • Een uittreksel uit het bevolkingsregister van de gemeente waaruit blijkt met hoeveel personen u op uw huidige adres woont, vanaf welke datum en uw adreshistorie van de laatste tien jaar. Dit document mag niet ouder zijn dan zes maanden (vraag dit direct op bij uw gemeente, bemiddelingsbureaus vragen hiervoor extra kosten)
  • Een volledig ingevulde en ondertekende verhuurdersverklaring van uw huidige huurder (indien van toepassing) Deze kunt u hier downloaden
  • De inkomensregistratieformulieren van beide partijen (let op de bijbehorende bijlagen)
  • U kunt een geldig legitimatiebewijs tonen