Vacatures Contact

Wat zijn mijn rechten en plichten als huurder?

Rechten

Als huurder heeft u wettelijke huurbescherming. Dit betekent dat we de huurovereenkomst niet zomaar mogen opzeggen. We kunnen de huurovereenkomst ontbinden bij bijvoorbeeld overlast, huurachterstand en herstructurering.

Plichten

  • U heeft uw hoofdverblijf in de woning en mag de woning niet onderverhuren.
  • U betaalt de huur vóór de eerste van de maand, veroorzaakt geen overlast en onderhoudt uw woning en eventuele tuin met achterpaden goed.
  • U verleent uw medewerking indien wij noodzakelijk onderhoud aan uw woning moeten uitvoeren.
  • Als u veranderingen wilt aanbrengen in en om uw woning, dan vraagt u hiervoor toestemming aan ons.
  • Heeft u schade veroorzaakt aan uw woning, dan herstelt u dit zelf of wij doen het op uw kosten.
  • U gebruikt de woning als woonruimte en niet voor bedrijfsvoering.