Vacatures Contact

Hoe zeggen nabestaanden de huur op?

Woonde de huurder alleen in de woning, dan zijn de erfgenamen verantwoordelijk voor het doorbetalen van de huur.

Als er verder niemand anders in de woning woonde, dan eindigt de huurovereenkomst twee volle kalendermaanden na het overlijden van de huurder. De erfgenamen mogen voor het verstrijken van die termijn op elke werkdag schriftelijk opzeggen. Wel moet een opzegtermijn van één maand in acht worden genomen. In de brief vermeldt u:

  • het adres waarvan de huur wordt opgezegd
  • de einddatum van de huurovereenkomst
  • het adres waar wij de bevestiging heen kunnen sturen

Bij de brief voegt u kopie van het overlijdenscertificaat of een kopie van de rouwbrief toe. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de huuropzegging vindt de voorinspectie plaats op een dinsdag of donderdag.