Vacatures Contact

Wie vormen het bestuur en toezicht?

Mark Drost is directeur-bestuurder. De raad van commissarissen verzorgt het toezicht op het functioneren van de organisatie en de directeur-bestuurder. De rechten en plichten van de woningcorporatie en commissarissen zijn vastgelegd in de statuten en reglementen. U vindt deze bij onze publicaties