Vacatures Contact

Wat staat er in de Governancecode?

Wij vinden goed ondernemingsbestuur (corporate governance) van groot belang. We hebben onze organisatie ingericht op basis van de Governancecode voor woningcorporaties. De code bestaat sinds 1 januari 2007 en werd onlangs herzien (2020). De code doet aanbevelingen voor goed ondernemingsbestuur. We onderschrijven de code volledig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Elke verandering in de governancestructuur en in naleving van de code wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van commissarissen.

De volledige tekst van de Governancecode vindt u hier.