Vacatures Contact

Huurverlaging 2021

Betaalbaar wonen: eenmalige huurverlaging 2021

Het kabinet wil huurders helpen die een laag inkomen hebben en in een dure woning wonen. In 2021 wordt de huur voor die huurders eenmalig verlaagd. Wij brengen in kaart welke huurders hiervoor in aanmerking komen op basis van de inkomensgegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst. U leest hier meer over deze eenmalige huurverlaging.

Welke huishoudens komen in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging?

In 2021 kunt u eenmalig in aanmerking komen voor een huurverlaging. Hiervoor gelden voorwaarden:

  • Uw huurprijs is hoger dan € 633,25 voor één of twee personen en € 678,66 voor drie of meer personen én
  • Uw inkomen in 2019 was lager dan de inkomensgrens voor uw huishouden (zie onderstaande tabel), of:

  • Uw inkomen is in de afgelopen zes maanden gedaald tot 50% of minder van de inkomensgrens uit de inkomenstabel:

Uw huishouden

Gezamenlijk inkomen niet hoger dan

Huurverlaging naar

Huishouden van één persoon, geen AOW

€ 23.725

€ 633,25

Huishouden van één persoon, AOW

€ 23.650

€ 633,25

Huishouden van twee personen, geen AOW

€ 32.200

€ 633,25

Huishouden van twee personen,

minimaal één AOW

€ 32.075

€ 633,25

Huishouden van drie of meer personen,

geen AOW

€ 32.200

€ 678,66

Huishouden van drie of meer personen, minimaal één AOW

€ 32.075

€ 678,66

Wij sturen u een voorstel voor huurverlaging
Voor 1 april 2021 ontvangen huurders die in aanmerking komen een voorstel voor huurverlaging. Bepalend is het inkomen van 2019. U hoeft hiervoor dus zelf niets te doen!

Wanneer kunt u zelf een verzoek voor huurverlaging doen?
De Belastingdienst gebruikt vastgestelde inkomensgegevens over het jaar 2019 voor het bepalen van de inkomenscategorie. Heeft u na 2019 te maken gekregen met een inkomensdaling? Dan kunt u vanaf 1 januari tot 31 december 2021 zelf bij ons de eenmalige huurverlaging aanvragen. De inkomensdaling moet tenminste al zes maanden duren op het moment van het verzoek tot huurverlaging.

Hoe kunt u huurverlaging aanvragen?
Als u zelf huurverlaging aan wilt vragen, moet u aantonen dat u in 2019 een lager inkomen had dan de inkomensgrens uit de tabel of dat er ná 2019 sprake is geweest van een inkomensdaling. U stuurt uw aanvraag en gegevens naar infovechtenomstrekennl.

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan kunt u een verzoek doen voor huurverlaging. Hiervoor hebben wij het volgende van u nodig:

  • Verzoek huurverlaging. Hier vindt u een voorbeeldbrief
  • Uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit uw samenstelling van het huishouden blijkt (aantal personen en leeftijd) 
  • Bewijs van inkomen van alle ingeschreven personen (27 jaar en ouder). Dit kan zijn recente salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als u zzp-er bent

Wanneer hoort u van ons?
Zodra wij uw documenten hebben ontvangen, controleren wij uw gegevens. Als uw aanvraag compleet is aangeleverd, voorzien van alle bijbehorende documenten, ontvangt u binnen drie weken een reactie van ons.

Hulp of advies nodig?
Neem dan contact met ons op. Wij staan voor u klaar!