Vacatures Contact

Waarom betalen mijn buren minder huur voor dezelfde woning?

Er  zijn meerdere redenen waarom de huurprijs van uw woning kan verschillen met die van de buren.

Een reden kan zijn dat er verschillen zijn in de kwaliteit van beide woningen. Zo kan de woning bijvoorbeeld minder geïsoleerd zijn of er werden in het verleden extra voorzieningen aangebracht in de vorm van een luxere keuken of badkamer. Dit verschil komt tot uiting in het aantal woningwaarderingspunten van de woningen.

Een tweede reden kan zijn dat een verschil in huurprijs is ontstaan doordat er een verschillende woonduur is. Door wijzigende omstandigheden in de woningmarkt en in wet- en regelgeving wijzigt ook de totstandkoming van de huurprijzen. De maximale huurprijs van een sociale huurwoning wordt bepaald door het puntensysteem voor woningwaardering. Vecht en Omstreken hanteert een streefhuur van 80% van deze maximale huurprijs. Een aantal jaren geleden werd de huurprijs bepaald op basis van andere uitgangspunten. Het kan daardoor voorkomen dat een bewoner die al langer huurt een lagere huur betaalt dan degene die er korter woont of omgekeerd.

Een derde reden heeft te maken met de Woningwet. Volgens die wet moeten woningcorporaties vanaf 1 januari 2016 huurders passend huisvesten. Dit betekent dat de huurprijs niet te hoog mag zijn in relatie tot het inkomen. Hiervoor zijn wettelijk allerlei grenzen vastgelegd. We moeten rekening houden met maximale huurprijzen voor eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens met of zonder huurtoeslag. Om te zorgen dat onze doelgroep nog steeds in aanmerking komt voor hetzelfde aanbod aan huurwoningen, moeten we dus de huurprijzen aanpassen. Daarom wordt de huurprijs bij nieuwe verhuur aangepast aan het inkomen van de nieuwe huurder en stellen wij in een aantal situaties de huur naar beneden bij. Hierdoor kan het dus zijn dat de buurman met huurtoeslag een lagere huur betaalt dan de buurman zonder huurtoeslag.

Het is dus best ingewikkeld om te komen tot een goede huurprijs. Wij doen ons uiterste best om, ondanks de voortdurend wijzigende wet- en regelgeving, toch steeds onze sociale huurwoningen betaalbaar te houden voor de doelgroep.