Vacatures Contact

Op welke gronden kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Gronden om bezwaar te maken zijn:

  • Uw huur stijgt met een hoger percentage dan wettelijk toegestaan;
  • Uw huur komt door de huurverhoging boven de maximale huurprijsgrens;
  • Het voorstel voor de huurverhoging is te laat verzonden;
  • U krijgt voor de tweede keer binnen een jaar huurverhoging. De huur mag in principe één keer per jaar verhoogd worden. Hierop zijn twee uitzonderingen mogelijk. Een tussentijdse huurverhoging in verband met een verbetering aan de woning. Of een huurverhoging die ingehaald wordt, bijvoorbeeld omdat de jaarlijkse verhoging wegens gebreken aan de woning is uitgesteld;
  • Ernstige onderhoudsgebreken aan de woning zijn alleen reden voor bezwaar tegen huurverhoging, als u al eerder een verzoek tot huurverlaging heeft ingediend bij de Huurcommissie.