Vacatures Contact

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Als u het niet eens bent met de huurverhoging dan heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken. Let op: u kunt alleen schriftelijk bezwaar maken tegen de huurverhoging als u vindt dat de puntenwaardering van uw woning niet goed is weergegeven.

Bent u van mening dat er sprake is van achterstallig onderhoud in de woning? U kunt dan geen bezwaar maken tegen de huurverhoging, deze bezwaren worden niet in behandeling genomen. Tenzij: 

  • vóór de ingangsdatum van de huurverhoging al een procedure liep bij de Huurcommissie vanwege onderhoudsgebreken;
  • er al een uitspraak is van de Huurcommissie, waarbij de huurprijs tijdelijk is verlaagd vanwege onderhoudsgebreken en de verhuurder deze gebreken nog niet heeft verholpen.

Meer informatie over de jaarlijkse huurverhoging en bezwaar maken kunt u vinden op de website van de huurcommissie.