Stap 5: Huurdersondershoud

Wie doet wat?

Als huurder bent u medeverantwoordelijk voor het in goede staat houden van uw woning. De wet geeft hiervoor regels en ook in uw huurvoorwaarden staan de werkzaamheden die voor uw rekening komen. Met behulp van het overzicht huurdersonderhoud kunt u beoordelen of u een reparatie zelf uitvoert of dat wij dat doen. De volledige lijst is als bijlage bij art.1 van het besluit kleine herstellingen opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.

Huurders in Loosdrecht met een serviceabonnement kunnen een reparatieverzoek melden. Zie volgende stap "Reparatieverzoek melden".

Deel deze pagina