Eerst zelf aanspreken

Ga in gesprek

We verwachten dat u eerst zelf naar een oplossing zoekt. Onze ervaring is dat wanneer u samen tot een oplossing komt, dit (op termijn) veel meer effect heeft dan wanneer wij voor u met een oplossing komen. De kans is kleiner dat het conflict zich weer voordoet.

Het kan zijn dat uw buren zich niet van de overlast bewust zijn. Met een goed gesprek kunt u een heleboel ergernis oplossen.

Wilt u graag in gesprek met uw buren? Maar weet u niet waar u moet beginnen? We hebben een aantal adviezen voor u:

  • Maak een afspraak en neem de tijd.
  • Kom met duidelijke voorbeelden van de overlast die u ervaart.
  • Denk zelf alvast na over een oplossingen en bespreek deze.
  • Blijf rustig en maak duidelijke afspraken met elkaar.

Deel deze pagina