Vacatures Contact

Reglementen

Wettelijk gezien moeten we als woningcorporatie statuten, reglementen en voorwaarden vaststellen. Hier ziet u welke dat zijn. Ook onze privacyverklaring vindt u hier.

Reglementen
Klokkenluidersregeling Algemene inkoopvoorwaarden (2021) Sociaal reglement groot onderhoud en renovatie (2020) Sociaal reglement sloop (2020) Statutenwijziging Woningstichting Vecht en Omstreken (2020) Financieel Statuut (2019) Reglement financieel beleid en beheer (2019) Privacyverklaring Vecht en Omstreken