Vacatures Contact
over ons Publicaties

Reglementen

Wettelijk gezien moeten we als woningcorporatie statuten, reglementen en voorwaarden vaststellen. Hier ziet u welke dat zijn. Ook onze privacyverklaring vindt u hier.

Reglementen
Statutenwijziging Woningstichting Vecht en Omstreken (2020) Sociaal reglement groot onderhoud en renovatie (2020) Sociaal reglement sloop (2020) Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen, diensten en werken (2018) Verhuiskostenreglement (2016) Financieel Statuut (2019) Reglement financieel beleid en beheer (2019) Privacyverklaring Vecht en Omstreken