over ons Nieuws Laatste nieuws

Twaalf nieuwe, betaalbare en duurzame appartementen voor Breukelen

Leestijd: 2 min

Het gaat eindelijk gebeuren. Waar de voormalige duplexwoningen aan de Wilhelminastraat in Breukelen weggehaald zijn, staat over een jaar een klein appartementencomplex. Met daarin twaalf comfortabele en duurzame woningen voor mensen met een beperkt budget.

Lange doorlooptijd procedures

Mark Drost, directeur-bestuurder van Woningstichting Vecht en Omstreken: “De woningnood is groot en onze ambitie is om het tekort aan sociale huurwoningen aan te pakken. We willen goede en betaalbare woningen bieden voor mensen met een beperkt budget en nieuw bouwen waar mogelijk. Daarvoor is het noodzakelijk dat er bouwlocaties beschikbaar komen en de doorlooptijd van bouwprocedures korter wordt. Na vijf jaar worden nu eindelijk twaalf nieuwe, betaalbare appartementen gebouwd. Een lange doorlooptijd en slechts twaalf nieuwe woningen op het grote tekort. Als we willen dat er meer woningen komen om de woningnood terug te dringen, moet de doorlooptijd echt korter worden. Daar hebben wij de gemeente en andere partijen voor nodig. Dat kunnen wij niet (alleen) veranderen.”

Kernwaarden

Met dit project laat Vecht en Omstreken zien waar zij voor staat. Goed wonen met als kernwaarden: samen, begripvol, oplossingsgericht en duurzaam. Mark Drost: “We hebben het plan uitgewerkt samen met verschillende partijen, waaronder de gemeente Stichtse Vecht. We zorgden voor goede begeleiding van de voormalige bewoners van de gesloopte woningen. De meesten van hen vonden een andere woning, twee van hen keren straks terug in één van de nieuwe appartementen.” De nieuwe woningen zijn levensloopbestendig. Dat betekent dat bewoners hier ook kunnen blijven wonen als zij slecht ter been zijn of extra voorzieningen in huis nodig hebben. En de woningen worden comfortabel en duurzaam, waardoor de energielasten betaalbaar blijven.

Planning bouwwerkzaamheden

We proberen de werkzaamheden zoveel mogelijk uit te voeren zonder overlast voor omwonenden. We gebruiken bijvoorbeeld schroefpalen in plaats van heipalen. De bouwwerkzaamheden duren naar verwachting tot en met november 2022. De nieuwe woningen worden daarna aangeboden en verdeeld via WoningNet.