In actie tegen de wooncrisis

Publicatiedatum: 15-11-2021

In diverse steden wordt actie gevoerd tegen het woonbeleid. Lokale actiegroepen en politieke partijen organiseren op 21 november een manifestatie in Utrecht. Naar verwachting gaan dan weer duizenden mensen de straat op om een vuist te maken tegen het landelijke woonbeleid. Het is een noodkreet van wanhopige woningzoekenden, die net als iedereen gewoon goed en betaalbaar willen wonen.

Iedereen heeft recht op betaalbaar wonen

Wij juichen toe dat huurders en woningzoekenden massaal aandacht vragen voor de wooncrisis. Met dit protest geven ze een krachtig signaal aan de landelijke politiek. Want voor steeds meer mensen dreigt wonen onbetaalbaar te worden. De nood is nog nooit zo hoog geweest. We zien de laatste jaren hoe het aantal woningzoekenden sterk groeit, terwijl het aantal beschikbare woningen daalt. Er zijn veel te weinig woningen beschikbaar en de woningmarkt zit op slot. Dat moet opgelost worden. Iedereen heeft recht op een betaalbare woning.

Woningcorporaties zijn deel van de oplossing

Door huurverhogingen en de verkoop van woningen zien sommigen ons als medeverantwoordelijk voor de wooncrisis. Toch zijn wij een deel van de oplosing. Onze kerntaak is het bieden van voldoende betaalbare woningen en het bieden van fijn wonen. Daarom sympathiseren wij met de actievoerders. Er moet iets grondig veranderen op de woningmarkt, want de nood is nog nooit zo hoog geweest.

Tekort aan geld en bouwlocaties

Als woningcorporatie zetten wij ons in voor meer betaalbare woningen voor mensen met lagere en middeninkomens. Maar dit wordt ons wel moeilijk gemaakt. Al jaren kampen we met een tekort aan geld en bouwlocaties. Daardoor kunnen we niet genoeg nieuwe woningen bouwen, niet genoeg investeren in renovatie en verduurzaming van bestaande woningen en niet genoeg doen om de leefbaarheid op peil te houden.

Een belangrijke oorzaak van het tekort aan geld is de hoge belastingdruk voor corporaties (verhuurderheffing). Jaarlijks moeten we voor iedere woning zo’n drie maandhuren rechtstreeks aan het Rijk betalen. Geld wat nu verdwijnt en anders gebruikt kan worden voor nieuwe en bestaande woningen.

Geef woningcorporaties de ruimte

Namens alle woningzoekenden in onze regio vragen we politiek Den Haag om corporaties weer de ruimte te geven. Schaf de verhuurderheffing volledig af en zorg snel voor meer nieuwe bouwlocaties. Zodat we kunnen doen waarvoor we ooit zijn opgericht: het bieden van goede en betaalbare woningen.

Deel deze pagina