Vacatures Contact
over ons Nieuws Laatste nieuws

Woningstichting Vecht en Omstreken

Leestijd: 2 min

Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken is overgegaan in Woningstichting Vecht en Omstreken. Op 21 januari 2020 heeft de algemene ledenvergadering van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken ingestemd met de omzetting naar Woningstichting Vecht en Omstreken. De afgelopen maanden is dit juridisch bestendigd en per 25 mei 2020 is Vecht en Omstreken een stichting.

Lokale inzet en rol blijft

Vecht en Omstreken staat al meer dan 100 jaar voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Met de omzetting naar een stichting blijft Vecht en Omstreken zich onverminderd inzetten voor de huurders en het betaalbaar wonen in de gemeente Stichtse Vecht en in de gemeente Wijdemeren. Vecht en Omstreken onderzoekt een fusie met Woningstichting Kockengen. Nu we een stichting zijn, komt deze fusie weer een stapje dichterbij. Een fusie zorgt ervoor dat er een stevigere en toekomstgerichte organisatie ontstaat. We blijven daarbij onze focus houden op de kleine kernen; Vecht en Omstreken blijft lokaal sterk. Onze dienstverlening verandert niet. We staan voor onze kernwaarden: #Samen #Begripvol #Oplossingsgericht #Duurzaam.

Huurdersparticipatie

Vecht en Omstreken is nu een stichting. De belangen van de huurders van Vecht en Omstreken worden vertegenwoordigd door de huurdersbelangenorganisatie (HBO) Vecht en Omstreken. Dit is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de collectieve belangen van de huurders van Vecht en Omstreken. We werken actief en constructief samen met de HBO. De HBO is op meerdere momenten in het jaar en bij verschillende vraagstukken een belangrijke spreekbuis namens alle huurders en behartigt hun belangen. De HBO betrekt huurders bij themasessies. Hierbij krijgen zij alle benodigde (financiële) ondersteuning van Woningstichting Vecht en Omstreken. De uitkomsten van deze sessies worden door de HBO meegenomen in de prestatieafspraken tussen Vecht en Omstreken, HBO en beide gemeenten. Deze vertegenwoordiging en formele rol van de HBO is wettelijk vastgelegd in de Woningwet. Meer informatie: hbovechtenomstreken.nl

Nieuwe huisstijl

We zijn geen vereniging meer en we gebruiken niet meer de oude naam (woningbouwvereniging). Binnenkort presenteren wij onze sprankelende nieuwe huisstijl. Tot die tijd gebruiken we ons oude logo zonder de toevoeging woningbouwvereniging. Zodra onze nieuwe huisstijl helemaal klaar is, laten wij u dat weten! Hierbij alvast een sneak preview van onze nieuwe huisstijl.