Vacatures Contact
over ons Nieuws Laatste nieuws

Unieke samenwerking om problemen van huurders snel in beeld te krijgen

Leestijd: 2 min

Woningcorporaties, gemeenten, zorgaanbieders en het regionaal urgentiebureau in Gooi en Vechtstreek bundelen hun kennis en gaan samen aan de slag om huurders die problemen hebben snel in beeld te krijgen en hulp te bieden. Huurders met bijvoorbeeld een huurachterstand, overlast of vervuiling worden sneller benaderd om naar een oplossing toe te werken. Met de aanpak ‘Huisvesting Maatschappelijke Doelgroepen’ bundelen de partijen hun krachten om te voorkomen dat problemen groter worden.

Donderdag 23 mei 2019 hebben de regionaal betrokken partijen de samenwerkingsafspraken van de regionale aanpak ‘Huisvesting Maatschappelijke Doelgroepen’ getekend.

Praktijkvoorbeelden:

Angelique (36)en haar zoon (3) huren sinds vier jaar een twee kamerappartement in Loosdrecht bij Vecht en Omstreken. Haar (ex-)partner was kostwinner en verzorgde de betalingen. Onlangs heeft hij de woning verlaten en is ingetrokken bij zijn nieuwe vriendin. Angelique begrijpt niets van zijn keuze, heeft sindsdien stressklachten en veel verdriet. Toen de corporatie merkte dat de huur te laat werd betaald is contact gemaakt met Angelique en hebben ze samen met de gemeente naar een oplossing gezocht. De door de gemeente ingezette zorgaanbieder heeft geholpen bij het op orde brengen van inkomen en uitgaven en het omgaan met het vertrek van haar partner. Angelique is nu vrij van betalingsachterstanden en kan met haar zoon in haar huidige woning blijven wonen.

Jan (52) is drie jaar geleden, op basis van huurachterstand ontruimd. Sindsdien logeerde hij bij familie, vrienden en kennissen of in de maatschappelijke opvang De Cocon in Hilversum. Hij reageerde actief op geschikte woningen, zocht kamers, maar vanwege zijn huurdersverleden was hij geen geschikte kandidaat voor de corporatie.

De gemeentelijke uitvoeringsdienst heeft in samenwerking met de zorgaanbieder een zorgcontract opgesteld met daarin de doelen en voorwaarden om weer te kunnen huren met een tijdelijk ’huren onder voorwaarden’ huurcontract. Jan heeft inmiddels zijn leven weer wat op de rit, heeft een thuis, werkt weer en heeft zijn financiën op orde gekregen met hulp van een bewindvoerder. Als Jan zich de komende twee jaar houdt aan de voorwaarden en de doelen behaald zal het tijdelijke huurcontract omgezet worden naar een regulier huurcontract.