Vacatures Contact
over ons Nieuws Laatste nieuws

Start sloop Wilhelminastraat Breukelen

Leestijd: 2 min

We zijn al lange tijd bezig met het voorbereiden van nieuwbouw aan de Wilhelminastraat in Breukelen. Hiervoor gaan we de woningen met huisnummers 31 t/m 35 bis slopen. Op deze plaats gaan we twaalf nieuwe sociale huurwoningen bouwen. Alle lichten staan nu op groen en we mogen eindelijk starten met de sloopwerkzaamheden.

Akkoord Raad van State

Twee Breukelse inwoners zijn naar de Raad van State geweest vanwege hun bezwaren tegen de komst van twaalf levensloopbestendige appartementen aan de Wilhelminastraat in Breukelen. De Raad van State verklaarde het betoog van de inwoners ongegrond; het project kan doorgaan. Lees meer

Voorbereiding sloopwerkzaamheden

Het bestaande gebouw is inmiddels leeg en rondom voorzien van bouwhekken. De sloop- en bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Van Dillen uit Culemborg. Een projectleider van I.M. Bouwmanagement begeleidt voor ons het project. Omwonenden worden op de hoogte gehouden van de voortgang.

Asbestwerkzaamheden
Voordat er gestart kan worden met de werkelijke sloop, gaat de aannemer asbest in het gebouw verwijderen. Tijdens de asbestverwijdering dragen de werklieden beschermende kleding. Het dragen van deze kleding is verplicht tijdens dit soort werkzaamheden. De asbestvezels worden op een veilige manier verwijderd en afgevoerd. Dit proces vormt geen gevaar voor de omgeving.

Het verwijderen van asbest duurt ongeveer twee weken. De hierop volgende sloopwerkzaamheden worden naar verwachting in de eerste week van december afgerond. In 2022 gaan we eindelijk bouwen.