Vacatures Contact
over ons Nieuws Laatste nieuws

Prestatieafspraken Wijdemeren: (sociale) woningbouw tegen vergrijzing

Leestijd: 2 min

De woningvoorraad in gemeente Wijdemeren moet groeien. Dit is de belangrijkste afspraak die we maakten met Gemeente Wijdemeren, huurdersbelangenorganisaties en andere woningcorporaties (De Alliantie Gooi en Vechtstreek en Het Gooi en Omstreken) in de prestatieafspraken. In september 2020 zijn de prestatieafspraken getekend, dit was vertraagd door Covid-19.

Woningnood

Deze prestatieafspraken borduren voort op eerder gemaakte afspraken. Uit evaluatie blijkt namelijk dat er resultaten geboekt zijn op het vergroten van de woningvoorraad, maar dat dit een onverminderd actueel onderwerp blijft. De woningnood is hoog.

Vergrijzing

Wijdemeren vergrijst sterker dan andere gemeenten in onze regio. “Het vergroten van de woningvoorraad is daarom belangrijk, zodat jongeren en jonge gezinnen in de Wijdemeerse dorpen kunnen blijven wonen. Een voorwaarde hiervoor is dat er ook sociale woningbouw komt. De corporaties en de gemeente zijn samen op zoek naar locaties die voor dit doel geschikt zijn”, zegt Rosalie van Rijn, wethouder Wonen.

Wooncoach en woonsubsidie

Bovendien hebben de corporaties in deze regio wooncoaches aangesteld die met ouderen in gesprek gaan over hun woonwensen voor de toekomst. De coaches ondersteunen senioren bij hun keuze om anders te gaan wonen. Hierbij wordt gekeken naar aanpassingen in de huidige woning of een eventuele verhuizing. Sinds mei 2020 is door de gemeente een woonsubsidie ingesteld voor senioren. Als zij verhuizen van een grote eengezinswoning naar een appartement, dan kan men aanspraak maken op een verhuispremie van € 1.000 als tegemoetkoming in de (verhuis)kosten.