Vacatures Contact
over ons Nieuws Laatste nieuws

Maatschappelijke visitatie om trots op te zijn

Leestijd: 4 min

De resultaten van onze maatschappelijke visitatie laten een mooie ontwikkeling zien binnen onze organisatie. We zijn blij dat de samenwerking met de gemeenten, zorgpartijen en welzijnsorganisaties wederzijds als goed wordt ervaren. En we beseffen tegelijkertijd dat deze mooie prestatie verwachtingen met zich mee brengt. We gaan ons hier de komende jaren vol positieve energie en enthousiasme voor inzetten.

Inzicht in maatschappelijke prestaties

De visitatie maakt de maatschappelijke waarde van een woningcorporatie zichtbaar en bespreekbaar. Het geeft inzicht in de prestaties van een verhuurder van sociale huurwoningen. De maatschappelijke visitatie is een vorm van verantwoording, maar vooral ook bedoeld om met elkaar te leren.

Deze visitatie gaat over de periode 2015-2018. Ecorys voerde in 2019 de visitatie uit. Er is gescoord op vier onderdelen. We geven een korte weergave van elk onderdeel:

Presteren naar Opgaven en Ambities 7,1

 • Vecht en Omstreken heeft zich ruim voldoende ingezet om het woningaanbod op orde te houden.
 • Er zijn weinig nieuwe woningen gebouwd door een gebrek aan locaties en toenemende kosten.
 • Vecht en Omstreken houdt de huren betaalbaar.
 • Er is voldoende aandacht voor huurders met betalingsachterstanden en schulden.
 • Vecht en Omstreken stelde doelen op om haar woningen te verduurzamen op lange termijn.

Presteren volgens Belanghebbenden 7,8

 • Huurders, gemeente en samenwerkingspartners zijn over het algemeen positief over de prestaties en inzet van Vecht en Omstreken.
 • Vecht en Omstreken heeft een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt en is hard bezig met het werken aan alle maatschappelijke opgaven vanuit een nieuwe koers.
 • Vecht en Omstreken heeft veel aandacht voor betaalbaarheid.
 • De woningen van Vecht en Omstreken zijn over het algemeen van goede kwaliteit en er wordt ingezet op verduurzaming.
 • Huurders, gemeente en samenwerkingspartners hebben over het algemeen een goede relatie en prettige communicatie met Vecht en Omstreken.
 • Het is positief dat huurders nu meer inspraak hebben via de huurdersbelangenorganisatie.

Presteren naar Vermogen 8,0

 • Vecht en Omstreken houdt haar financiën op orde. Ook op de langere termijn.
 • Zij werkt slim samen met partners om meer kwaliteit te leveren tegen een lagere prijs.

Governance van maatschappelijk presteren 7,8

 • Vecht en Omstreken richt zich meer extern en verbindt zich daardoor meer met de omgeving.
 • Sturingsinformatie is concreter en overzichtelijker en wordt ingezet voor bijsturing van beleid.
 • Ook het dagelijks onderhoud van woningen en het aansturen van personeel wordt verbeterd.
 • De raad van commissarissen is goed op de hoogte van wat er speelt.
 • Huurders en andere partijen hebben meer ruimte gekregen voor hun inbreng.

Wat gaat goed?

 • Vecht en Omstreken moet vooral de sociale betrokkenheid behouden.
 • Vecht en Omstreken mag creatief blijven in het vinden van oplossingen voor bijvoorbeeld verduurzamen van woningen en uitbreiden van het aanbod.
 • Huurders worden beter vertegenwoordigd, blijf daar vooral mee doorgaan.
 • Vecht en Omstreken is sterk in communicatie en samenwerking.
 • Zij is waar nodig aanwezig bij vergaderingen van de gemeenteraden en in de media.

Leer- en verbeterpunten

 • De bedrijfslasten zijn iets gestegen als gevolg van het investeren in de organisatie en de fusie. Blijf sober en doelmatig werken met ruimte voor verbeteren van de organisatie.
 • Om de slagkracht en doelmatigheid van Vecht en Omstreken verder te vergroten is zoeken naar mogelijke partners om mee samen te werken of te fuseren gewenst.
 • Vecht en Omstreken heeft duidelijk een ontwikkeling doorgemaakt in het meenemen van haar belanghebbenden en aandacht voor communicatie. Het is van belang deze naar buiten gerichte houding en oog voor communicatie door te blijven ontwikkelen.
 • Er wordt een nieuwe koers gevaren die zeer positief wordt ontvangen. Het is nu van belang om deze doelen en ambities waar te maken en de ontwikkeling door te zetten.
 • Meer verantwoordelijkheden voor managers op het middenniveau. Belangrijk daarbij is dat medewerkers zich gesteund voelen en er een veilige omgeving is.
 • Niet alle partijen in de gemeente zien het belang van sociale woningbouw. Het is wenselijk dat Vecht en Omstreken dit blijft communiceren.

Het volledige rapport kunt u hier lezen