Vacatures Contact
over ons Nieuws Laatste nieuws

Huurdersoordeel 2019

Leestijd: 4 min

De resultaten van het huurdersoordeel zijn binnen. Het onderzoek naar het huurdersoordeel is onderdeel van de benchmark van branchevereniging Aedes. De Aedes-benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden en hoe ze presteren.

De benchmark bestaat uit zes onderdelen: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud/verbetering, beschikbaarheid/betaalbaarheid en nieuwbouw. De uitkomsten tonen de prestaties van individuele corporaties en de sector. Dit jaar hebben meer dan 350.000 huurders deelgenomen aan het landelijke onderzoek.

Dienstverlening verbeteren

Het kwaliteitscentrum KWH  doet jaarlijks onderzoek naar de dienstverlening van woningcorporaties. Daarbij worden huurders via een enquête gevraagd naar de drie belangrijkste contactmomenten: als zij naar de woning verhuizen, bij een reparatieverzoek en als zij verhuizen naar een andere woning. Daarnaast worden huurders gevraagd naar hun oordeel over de kwaliteit van de woning en hun ervaren woongenot. Dit resulteert in gemiddelde cijfers per woningcorporatie.

Sinds 2014 stijgt de waardering van huurders in een sociale huurwoning in Nederland. Corporaties hebben de afgelopen jaren samen met hun huurders de dienstverlening onder de loep genomen en verbeterd; bijvoorbeeld door duidelijker te communiceren of vaker een reparatie in een keer uit te voeren.


Resultaten Vecht en Omstreken in beeld

Hier ziet u alle resultaten van Vecht en Omstreken in één oogopslag. Wat valt op?

Huurders zijn tevreden

Nieuwe huurders zijn uitermate tevreden bij Vecht en Omstreken. Zij geven daarvoor het gemiddelde cijfer 8,3. Voor de afhandeling van de  reparatieverzoeken zijn huurders van Vecht en Omstreken ook tevreden. Zij geven Vecht en Omstreken gemiddeld een 7,6. Vertrekkende huurders geven gemiddeld een 6,9.

Bedrijfslasten hoger door fusie

De bedrijfslasten van Vecht en Omstreken zijn in 2018 hoger geweest dan voorgaande jaren en hebben geresulteerd in een C-oordeel in het onderzoek. Dit komt door eenmalige bijkomende kosten voor de fusie met Wonen Wijdemeren en het investeren in het samenvoegen en verbeteren van de systemen en werkprocessen.

Technische kwaliteit woningen en woonkwaliteit is goed

De huurders van Vecht en Omstreken waarderen de woonkwaliteit gemiddeld met een 6,9. Landelijk ligt dit cijfer iets lager. De technische kwaliteit van de woningen van Vecht en Omstreken krijgt in het onderzoek een A-oordeel.

Qua duurzaamheid valt op dat de woningen van Vecht en Omstreken gemiddeld een goede energie-index (1,47) hebben ten opzichte van het landelijke gemiddelde (1,57). De CO²-uitstoot is wel hoger dan landelijk. Woningen van Vecht en Omstreken kunnen beter geïsoleerd worden, waardoor de uitstoot beperkt wordt en er minder energie opgewekt hoeft te worden. De komende jaren blijft Vecht en Omstreken investeren in de kwaliteit en duurzaamheid van de woningen. Elk jaar wordt er een complex gerenoveerd en daarbij beter geïsoleerd. Daarnaast wordt onderhoud uitgevoerd om onze woningen in goede staat te houden.

Gemiddeld grotere woningen waardoor hogere gemiddelde huurprijs

De betaalbaarheid van sociale huurwoningen heeft een hoge prioriteit voor Vecht en Omstreken. Uit de cijfers blijkt dat de huurprijzen gemiddeld iets hoger liggen dan het landelijk gemiddelde. Tegelijkertijd zijn de woningen van Vecht en Omstreken gemiddeld genomen groter dan de landelijke sociale huurwoningen, wat een hogere gemiddelde huurprijs met zich mee brengt. De huurprijzen van Vecht en Omstreken liggen gemiddeld op 67% van de maximale huurprijs die we zouden kunnen vragen. Vecht en Omstreken doet er alles aan om de huurprijzen zo passend  en laag mogelijk te houden. Hierin is de verhouding tussen prijs-kwaliteit van de woning en het inkomen van de huurder voor Vecht en Omstreken leidend.

Behoefte aan meer sociale huurwoningen

Het tekort aan sociale huurwoningen (beschikbaarheid) blijft een grote zorg. Door gebrek aan bouwlocaties blijft het aanbod achter op de vraag naar sociale huurwoningen. Vecht en Omstreken blijft zich de komende jaren inzetten om meer sociale huurwoningen toe te voegen.