Vacatures Contact
over ons Nieuws Laatste nieuws

Huurdersbelangenorganisatie Vecht en Omstreken opgericht

Leestijd: 3 min

Op 25 februari tekenden het oprichtingsbestuur van de huurdersbelangenorganisatie (HBO) en Mark Drost (directeur-bestuurder woningcorporatie Vecht en Omstreken) een samenwerkingsovereenkomst. Daarmee gaat de HBO van start!

 

(op de foto van links naar rechts: Koert-Jan de Weert , secretaris/penningmeester; Mark Drost, directeur/bestuurder Vecht en Omstreken; Elmar de Ridder, voorzitter;  Martin van der Schagt, vice-voorzitter)

De HBO gaat alle huurders van de corporatie in de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren vertegenwoordigen. In het oprichtingsbestuur zitten huurders uit Breukelen, Loenen en Loosdrecht. Mark Drost is erg blij met de opgerichte HBO: “De HBO is een belangrijke sparringpartner voor Vecht en Omstreken, die van en voor huurders is. Zij zullen ons van advies gaan voorzien op belangrijke onderwerpen zoals betaalbaarheid en duurzaamheid.  De HBO is volwaardig gesprekspartner en ondertekenaar bij de prestatieafspraken die Vecht en Omstreken, de HBO en de gemeenten maken”. 

Het oprichtingsbestuur is een uitvloeisel van de bewonersbijeenkomsten in Breukelen, Loenen en Loosdrecht in september. Een groep huurders wil graag meedenken met het beleid van Vecht en Omstreken. Dit jaar gaat de HBO o.a. met de volgende thema’s aan de slag:

 • Huurverhoging 2020
 • Prestatieafspraken maken in de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren
 • Serviceabonnement
 • Wat er speelt in wijken en complexen: onderhoud, zonnepanelen, leefbaarheid

 

Het oprichtingsbestuur bestaat uit de volgende vrijwilligers:

 • Elmar de Ridder (voorzitter), woonachtig in Breukelen
 • Martin van der Schagt (vicevoorzitter), woonachtig in Loosdrecht
 • Koert-Jan de Weert (secretaris/penningmeester), woonachtig in Breukelen
 • Rik Beeke (algemeen bestuurslid) , woonachtig in Loosdrecht
 • Henk Bomas (algemeen bestuurslid) , woonachtig in Breukelen
 • Marcel de Kruijff (algemeen bestuurslid) , woonachtig in Breukelen
 • Susanne Opperhuisen (algemeen bestuurslid) , woonachtig in Loenen aan de Vecht
 • Judith de Ruiter (algemeen bestuurslid) , woonachtig in Loenen aan de Vecht

Voorzitter Elmar de Ridder: "De oprichting van de huurdersbelangenorganisatie is een mooie stap voorwaarts in het beter betrekken van huurders bij Vecht en Omstreken. Ik ben trots op het gemotiveerde team van vrijwilligers dat is samengesteld uit huurders in meerdere kernen, waarin Vecht en Omstreken actief is. De komende tijd gaan we ons richten op het organiseren van themabijeenkomsten over onder andere betaalbaarheid, duurzaamheid, nieuwbouwplannen en de dienstverlening van Vecht en Omstreken. We willen daarbij zoveel mogelijk huurders betrekken en binnenkort horen zij meer over hoe we dat gaan doen”. 

Heeft u interesse om op één van deze thema’s mee te denken? Stuur een mailtje naar  info@hbovechtenomstreken.nl.

De HBO zal snel meer van zich laten horen. Er wordt een website ontwikkeld, die binnenkort beschikbaar komt op www.hbovechtenomstreken.nl en de HBO wil graag nog meer huurders betrekken.