Vacatures Contact
over ons Nieuws Laatste nieuws

Interim invulling bestuurssecretariaat: energie voor twee!

Leestijd: 3 min

Atrivé adviseur Joeri Zandvliet is het afgelopen jaar interim bestuurssecretaris geweest bij Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken. Daarnaast werkte hij ook als projectleider aan specifieke opdrachten uit het ondernemingsplan. Zowel de traditionele taken van een bestuurssecretaris, als de werkzaamheden voortvloeiend uit het ondernemingsplan gaven veel voldoening. Je kunt iets structureels voor de corporatie betekenen, maar het geeft je ook als adviseur energie. Win-win dus.

Adviseur Joeri Zandvliet werkte bij Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken in Breukelen als interim bestuurssecretaris én projectleider.

Als Atrivé adviseur ben ik het afgelopen jaar interim bestuurssecretaris geweest bij Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken, een corporatie met circa 2.500 woningen, actief in Breukelen en omliggende kernen. Daarnaast werkte ik ook als projectleider met specifieke opdrachten.

Interim werk inspireert organisatie én interimmer

Veelal bestaan het advieswerk van Atrivé uit korte of langere adviesprojecten, die we uiteraard met veel plezier en voldoening uitvoeren. Het vraagt een snelle verdieping in de organisatie en de (meestal volkshuisvestelijke) opgaven, met als resultaat: een structurele bijdrage dat de organisatie echt verder helpt. Werken in een interim opdracht heeft  een speciale charme: meer betrokkenheid en een concrete bijdrage  leveren aan het werk van de corporatie.

Voor de corporatie betekende dit, naast de meegebrachte basis kennis en kunde, ook nieuwe inzichten en aanpak. De woningbouwvereniging is een lerende organisatie welke in de samenleving staat en waarbij initiatief, lef en betrokkenheid gewaardeerd wordt. Samen maakt dit voor beide partijen een win-win situatie.  

Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken; Impuls vanuit het nieuwe ondernemingsplan!

Vecht en Omstreken heeft in het voorjaar 2018 haar nieuwe ondernemingsplan “Route ’23” vastgesteld. Een route waarmee Vecht en Omstreken zich  focust op duurzaamheid en betaalbaarheid van hun woningvoorraad. In de veranderende organisatie zocht Vecht en Omstreken  tijdelijk extra beleids- en organisatiekracht om het ondernemingsplan door te vertalen in strategie en governance. Een jaar lang heb ik, gedurende twee dagen per week, de organisatie versterkt als bestuurssecretaris én projectleider voor de implementatie van een aantal doelen uit de “Route ’23”.

Projectleider voor nieuwe ontwikkelingen

Gedurende mijn jaar bij Wbv. Vecht en Omstreken, heb ik samen met de organisatie  de volgende vier ontwikkelingen weten te realiseren:

  • Vergroten huurdersbetrokkenheid: bewonersbijeenkomsten en nieuwe HuurdersBelangenOrganisatie opgezet www.hbovechtenomstreken.nl/nieuws/
  • Strategisch Voorraad Beleid (SVB): inzet op groei voorraad en CO2 neutraal in 2050, concreet doorvertaald naar financieel haalbaar uitvoeringsplan tot en met 2030.
  • Prestatieafspraken: met de gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht.
  • Verslaglegging: naar een meer vooruitkijkende en resultaatgerichte wijze van rapporteren op kwartaal en jaarniveau.

Naast bovenstaande activiteiten heb ik ondersteuning kunnen bieden in de voorbereiding van de visitatie, actualisatie van governance stukken, opstellen van onderliggend beleid en advies aan de nieuwe directeur-bestuurder.

Een jaar is voorbij gevlogen. Ik heb genoten van het werken met de medewerkers van Vecht en Omstreken. Het is een hechte club mensen met een groot hart voor de huurders en een organisatie welke duidelijk in ontwikkeling is! Betrokken zijn bij deze snel ontwikkelende Woningbouwvereniging geeft energie! Ik blijf Vecht en Omstreken dan ook met veel aandacht  volgen.