Vacatures Contact
over ons Nieuws Laatste nieuws

Bijna 1.000 woningzoekenden reageren op vijf sociale huurwoningen

Leestijd: 4 min

​​​​​​​De eerste bewoners van de nieuwe sociale huurwoningen in het Hortense Kwartier in Breukelen hebben de sleutel van hun woning ontvangen. Woningstichting Vecht en Omstreken breidt hier haar woningaanbod uit met acht duurzame en comfortabele huurwoningen. Mark Drost, directeur-bestuurder van de woningstichting zegt hierover: “Dat is zeker mooi, maar nog lang niet genoeg! De behoefte aan uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen is groot.”

Dat de nood hoog is onder woningzoekenden was al bekend. Maar dat er op de eerste vijf woningen in het Hortense Kwartier 959 woningzoekenden reageren is ongekend veel. Woningzoekenden in Stichtse Vecht moeten op dit moment gemiddeld meer dan tien jaar wachten op een sociale huurwoning. Wethouder Frank van Liempdt, die aanwezig was bij de eerste sleuteloverdracht: “De overweldigende belangstelling voor deze woningen geeft aan hoe groot de behoefte is. We moeten samen de schouders eronder zetten om daar wat aan te doen. Dit is een mooi voorbeeld van een geslaagde samenwerking tussen ontwikkelaar, woningcorporatie en gemeente. De woningen zijn gebouwd door de ontwikkelaar en overgekocht door de corporatie. De gemeente heeft hier door goede wettelijke uitgangspunten op gestuurd. Met deze constructie is het mogelijk om, ondanks dat de gemeente nauwelijks eigen gronden bezit, toch sociale huurwoningen toe te voegen in Stichtse Vecht. En dat is belangrijk gezien de grote behoefte eraan.’’

Gemengde wijk

De nieuwe sociale huurwoningen staan in een wijk tussen grotere koopwoningen. Gemengde wijken brengen mensen vanuit verschillende inkomensgroepen met elkaar in contact en zorgen voor een sterkere sociale samenhang. Dat is nodig volgens directeur-bestuurder Mark Drost: “Wij zijn trots op deze mooie woningen die onderdeel zijn van een gemengde wijk. Wat ons betreft dè manier om fijne en veilige wijken te creëren in onze samenleving. Maar om in de toekomst leefbare en vitale dorpen in Stichtse Vecht te behouden zijn nieuwe locaties voor woningbouw essentieel. Door uitbreiding van het woningaanbod kunnen we voldoende (jonge) inwoners in de dorpen laten wonen, want zij zijn onder andere onze lokale arbeidskrachten, klanten van winkels en leden van (sport)verenigingen. Daarnaast willen we graag dat ouderen in onze dorpen kunnen blijven wonen in een woning die aansluit op hun behoeftes. Zonder nieuwe woningen en zonder geschikte woningen voor jong en oud in de dorpskernen, lopen we de kans op het verdwijnen van steeds meer lokale bedrijven en de achteruitgang van voorzieningen. Vecht en Omstreken wil daarom in de toekomst meer woningbouwprojecten realiseren op locaties in de dorpen, maar ook zeker aan de rand van de dorpen.”

Samenwerking marktpartijen, corporaties en gemeente

Het toevoegen van deze acht nieuwe sociale huurwoningen is natuurlijk veel te weinig om de grote vraag van woningzoekenden en oplopende wachtlijsten aan te kunnen. Directeur-bestuurder Mark Drost vraagt hier aandacht voor: “We zijn startklaar om aan de Wilhelminastraat in Breukelen de verouderde woningen te slopen en er meer appartementen voor terug te bouwen en daarnaast werken we momenteel ook aan plannen voor nieuwbouw in Kockengen. Maar het is te weinig en het duurt te lang. We zijn daarom steeds actief op zoek naar mogelijkheden en we hopen op meer betrokkenheid vanuit andere partijen. Vecht en Omstreken blijft zich hiervoor inzetten vanuit onze kernwaarden: samen, begripvol, oplossingsgericht en duurzaam”. Wethouder Van Liempdt: ‘’De gemeente ondersteunt de corporatie in haar streven. Het blijft zorgwekkend dat de woningnood nog steeds zo hoog is. Gelukkig werkt de gemeente samen met ontwikkelaars op dit moment aan ongeveer 30 andere nieuwbouw- en transformatieprojecten, waarbij minimaal 30% aan sociale huurwoningen wordt gerealiseerd. We brengen marktpartijen en corporaties hierover zoveel mogelijk met elkaar in gesprek. Met als doel dat er in onze gemeente straks veel meer sociale huurwoningen beschikbaar komen om in de behoefte te voorzien.’’