Vacatures Contact
over ons Nieuws Laatste nieuws

Benchmark Aedes

Leestijd: 2 min

Aedes heeft de benchmark dit jaar voor het zevende achtereenvolgende jaar uitgevoerd. Er deden 274 woningcorporaties mee. Zij vertegenwoordigen 97% van alle corporatiewoningen. De prestaties in de sector zijn in 2020 verbeterd: Het huurdersoordeel over de ervaren dienstverlening is verder gestegen, het vastgoed is duurzamer geworden, corporaties zijn fors meer gaan investeren in woningverbetering en de huurprijsstijging is beperkt. De bedrijfslasten zijn dit jaar voor het tweede opeenvolgende jaar weer toegenomen. De gerealiseerde nieuwbouw blijft achter bij de ambities van de sector.

Prestaties Vecht en Omstreken

We nemen de tevredenheid van onze huurders serieus. Daarom zoeken we steeds naar verbeteringen in onze dienstverlening. De resultaten uit de benchmark helpen ons hierbij. Kijk voor meer informatie op: www.aedes.nl. Of klik hier voor de factsheet van Vecht en Omstreken met daarin alle resultaten van de Aedes benchmark. Een samenvatting van de belangrijkste resultaten:

Onderhoud en verbetering: score A  We investeren volop in onderhoud en verbetering. Onze huurders geven gemiddeld een 7,0 voor de ervaren woonkwaliteit. Landelijk gemiddelde is 6,9.

Duurzaamheid: score C  Op de energie-index scoren wij met 1,41 gemiddeld beter dan het landelijk gemiddelde van 1,51 (energielabel C). In 2020 hebben we een groot project afgerond aan de Schepersweg in Breukelen. Voor 2021 staat de verduurzaming van seniorenwoningen in ’t Heycop op de planning. Per jaar pakken we een project op. Daardoor worden de resultaten op het totale woningbezit langzaam beter.

Huurdersoordeel: score B  Onze nieuwe huurders en huurders met een reparatieverzoek zijn gemiddeld iets meer tevreden (7,8 en 7,9) dan het landelijk gemiddelde (beide 7,7). Vertrokken huurders zijn minder tevreden (6,9) dan het landelijk gemiddelde (7,5).  

Bedrijfslasten: score A  Vergeleken met vorig jaar zijn de bedrijfslasten van Vecht en Omstreken lager. De gemiddelde bedrijfslasten per verhuureenheid komen uit op € 747. Dat ligt onder het landelijk gemiddelde van € 828.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid: score B  De gemiddelde huurprijzen van € 560 liggen iets hoger dan het landelijk gemiddelde van € 544. Daarentegen vragen we gemiddeld maar 67% van de maximale huur, terwijl dit landelijk 71,2% is.

Help ons de huurderstevredenheid te meten!

We doen elk jaar mee met de Aedes benchmark. Daarnaast meten we continu de tevredenheid van onze huurders via online vragenlijsten. We gebruiken de resultaten hiervan om onze dienstverlening te verbeteren. Vult u ook de vragenlijst in als u deze ontvangt? U helpt ons en uw medehuurders met uw feedback.