Vacatures Contact
over ons Nieuws Laatste nieuws

Als huurder van een sociale huurwoning betaalt u extra belasting

Leestijd: 2 min

Als huurder betaalt u elke maand huur aan de woningcorporatie. Dat doet u twaalf keer per jaar (elke maand). Met deze huur kunnen corporaties nieuwe woningen bouwen, bestaande woningen onderhouden of renoveren en investeren in een fijne woonomgeving. Helaas verdwijnt op dit moment jaarlijks van elke huurder twee maanden huur in de staatskas via de verhuurderheffing. Deze twee maanden huur kunnen dus niet gebruikt worden voor het bouwen van nieuwe woningen, onderhouden of vernieuwen van woningen of investeren in een fijne woonomgeving voor u. Op deze manier betalen huurders van een sociale huurwoning extra belasting. Hoe zit dat?

Wat is de verhuurderheffing?

Deze belasting is ingevoerd in 2013 en zou tijdelijk zijn. Hij was bedoeld om de staatsschuld te verkleinen in tijden van economische crisis. Helaas is de verhuurderheffing op dit moment nog steeds van kracht. Daardoor betaalt de huurder nog steeds om de staatskas op orde te krijgen.

Hoeveel betaalt u?

Op dit moment dragen we elk jaar ongeveer twee maandhuren af aan verhuurderheffing. Rekent u het maar uit. In totaal bedroeg de verhuurderheffing voor Vecht en Omstreken in 2020 ruim twee miljoen euro! Mark Drost, directeur-bestuurder van Vecht en Omstreken zegt hierover: “We hebben te maken met een coronacrisis en een wooncrisis. Een situatie waarin mensen des te meer een fijn huis nodig hebben, waar ze prettig kunnen wonen en leven. Investeren in bestaande woningen en nieuwe woningen is hard nodig. Ondertussen wordt er geld uit de sociale huursector getrokken. Deze belasting treft onze huurders en woningzoekenden het hardst. Dat kunnen we toch niet uitleggen?”

Waarvoor kunnen we die € 2.000.000 beter gebruiken?

Jongeren en ouderen, alleenstaanden en gezinnen, Nederlanders en nieuwkomers, starters en doorstromers, daklozen en spoedzoekers. Wij vinden dat iedereen in Nederland in een betaalbaar huis moet kunnen wonen waarin hij of zij zich thuis voelt. Mark Drost: “Het geld dat we betalen aan verhuurderheffing willen we veel liever investeren om de wooncrisis op te lossen. We willen nieuwe woningen bouwen en bestaande woningen verduurzamen. Maar het geld hebben we ook hard nodig om de huren laag te houden.” Goed wonen doen we samen. Dus onze hoop is gevestigd op het nieuwe kabinet: laat ons de huurinkomsten zoveel mogelijk inzetten om de wooncrisis te bestrijden en schaf de verhuurderheffing af!

Laat woningcorporaties hun werk doen! Schaf de verhuurderheffing af!