Aanvraag medehuurderschap

Huurder
Volgende stap
Medehuurder
Volgende stap

Algemeen gezinsuittreksel - hieruit blijkt hoelang de kandidaat medehuurder ingeschreven staat op het adres en wie er nog meer op het adres staan ingeschreven. U kunt dit aanvragen bij de gemeente.

Kopie van het legitimatiebewijs van de kandidaat medehuurder.

Inkomensverklaring van de kandidaat medehuurder. Dit formulier is
gratis op te vragen bij de Belastingdienst.

Bewijs dat u minimaal twee jaar een gezamenlijke huishouding voert. Bijvoorbeeld afschrift gezamenlijke rekening of samenlevingscontract.

Alle documenten kunt u direct uploaden:

Volgende stap
Ondertekening
Ik heb alles naar waarheid ingevuld*

Deel deze pagina