Sluiten

Aanvraag medehuurderschap

Huurder

Dit is geen geldig telefoonnummer
Dit is geen geldig e-mailadres
Ga verder

Medehuurder

Dit is geen geldig telefoonnummer
Dit is geen geldig e-mailadres
Ga terug Ga verder
Door u aan te leveren documenten

Algemeen gezinsuittreksel - hieruit blijkt hoelang de kandidaat medehuurder ingeschreven staat op het adres en wie er nog meer op het adres staan ingeschreven. U kunt dit aanvragen bij de gemeente.

Kopie van het legitimatiebewijs van de kandidaat medehuurder.

Inkomensverklaring van de kandidaat medehuurder. Dit formulier is gratis op te vragen bij de Belastingdienst.

Bewijs dat u minimaal twee jaar een gezamenlijke huishouding voert. Bijvoorbeeld afschrift gezamenlijke rekening of samenlevingscontract.

Alle documenten kunt u direct uploaden:

Ga terug Ga verder

Ondertekening

Ik heb alles naar waarheid ingevuld * Alle benodigde bijlagen zijn toegevoegdOndertekening namens huurder en medehuurder
Ga terug Ga verder