Vacatures Contact
voor huurders Verhuizen

Huur opzeggen

Hieronder leest u stap voor stap hoe u de huur van uw woning kunt opzeggen. De huur van uw parkeerplaats of garage kunt u op dezelfde wijze opzeggen.

Handige documenten voor u: verhuisadvies en checklist bij verhuizing.

Stap
1

Minimaal één maand van tevoren

U zegt de huur minimaal één maand van tevoren op (maximaal drie). U kunt op iedere werkdag opzeggen. We raden u aan om de huur zo vroeg mogelijk op te zeggen. Hierdoor is de kans groter dat er een nieuwe bewoner bekend is als u vertrekt. Met de nieuwe bewoner kunt u eventueel overname regelen (zie stap 3).

Als u uw huur opzegt, krijgt u binnen vijf werkdagen een voorinspectie. De voorinspectie is altijd op een dinsdag of donderdag. U kunt dus in uw planning hiermee alvast rekening houden.

Formulier huur opzeggen

Woonde de huurder alleen in de woning, dan zijn de erfgenamen verantwoordelijk voor het doorbetalen van de huur.

Als er verder niemand anders in de woning woonde, dan eindigt de huurovereenkomst twee volle kalendermaanden na het overlijden van de huurder. De erfgenamen mogen voor het verstrijken van die termijn op elke werkdag schriftelijk opzeggen. Wel moet een opzegtermijn van één maand in acht worden genomen. In de brief vermeldt u:

  • het adres waarvan de huur wordt opgezegd
  • de einddatum van de huurovereenkomst
  • het adres waar wij de bevestiging heen kunnen sturen

Bij de brief voegt u kopie van het overlijdenscertificaat of een kopie van de rouwbrief toe. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de huuropzegging vindt de voorinspectie plaats op een dinsdag of donderdag.

Stap
2

Voorinspectie

Onze aannemer bekijkt tijdens de voorinspectie of de woning in goede staat is en of er wijzigingen zijn aangebracht. U maakt met de verhuurconsulent afspraken over hoe de woning opgeleverd wordt. Gemaakte afspraken worden meteen digitaal vastgelegd en gedeeld.

Stap
3

Nieuwe bewoners en overname

Misschien wilt u onderdelen in de woning ter overname aanbieden aan de nieuwe bewoners. Dat kan alleen met onze toestemming en wanneer de nieuwe bewoners bekend zijn vóór de eindinspectie. Bij een huuropzegging ontvangt u een formulier waarop u afspraken over de overname kunt vastleggen.

Stap
4

Eindinspectie en sleutels inleveren

De eindinspectie is op de laatste dag van de huur. We controleren dan samen met u of de woning volgens afspraak is opgeleverd en u levert de sleutels in. Een week voor de afgesproken datum voor de eindinspectie kunt u deze datum niet meer wijzigen.

Stap
5

Eindafrekening

U ontvangt van ons een eindafrekening. Openstaande bedragen worden altijd met de eindafrekening verrekend. Denk aan eventueel afgesproken vergoedingen voor door u aangebrachte veranderingen in de woning. En ook aan de verrekening van kosten als de woning niet volgens afspraak is opgeleverd. 

Let op: betaalt u servicekosten en ontving u daarvan jaarlijks een afrekening? Dan ontvangt u de definitieve afrekening daarvan nog op hetzelfde moment als u normaal uw jaarlijkse afrekening zou krijgen.