Huurdersonderhoud

Als huurder bent u medeverantwoordelijk voor het in goede staat houden van uw woning. De wet geeft hiervoor regels en ook in uw huurvoorwaarden staan de werkzaamheden die voor uw rekening komen. Met behulp van het overzicht huurdersonderhoud kunt u snel beoordelen of u een reparatie zelf uitvoert of dat wij dat doen. De volledige lijst is als bijlage bij artikel 1 van het besluit kleine herstellingen opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.

Deel deze pagina