Vacatures Contact

Governance en toezicht

Op deze pagina leest u over governance en toezicht. U vindt hier de governancecode voor woningcorporaties waar wij aan voldoen. En u kunt diverse documenten inzien over de wijze waarop onze raad van commissarissen zijn toezicht uitoefent. Het rapport van de meest recente visitatie vindt u ook hier.

Op de website van de Autoriteit woningcorporaties kunt u meer documenten over toezicht op woningcorporaties inzien: www.ILenT.nl/Autoriteitwoningcorporaties 

 

Governance en toezicht
Governancecode 2020 Visitatierapport 2020 Reglement bestuur (2020) Reglement raad van commissarissen (2020) Visiedocument raad van commissarissen en bestuur (2020) Bijlage: Profielschets raad van commissarissen (2020) Bijlage: Reglement auditcommissie Bijlage: Reglement selectie- en remuneratiecommissie Bijlage: Rooster van aftreden raad van commissarissen