Sluiten

Aanmelden dakgotenservice

Uw gegevens

MevrouwDe heer
Dit is geen geldig e-mailadres
Ga verder

Akkoordverklaring

Ik ga akkoord met deelname aan de dakgotenservice, waarbij jaarlijks mijn dakgoten gereinigd worden. Ik neem hieraan deel gedurende minimaal een jaar.
Ondergetekende verklaart hiermee deel te willen nemen aan de dakgotenservice van Vecht en Omstreken. Hiertoe worden de maandelijkse servicekosten verhoogd met € 1,50.
Ga terug Ga verder