Vragenlijst leefbaarheid Breukelen Noord

Wat speelt er bij u in de buurt?

In juni 2020 vroegen wij u wat er speelt bij u in de buurt. Graag horen wij van u hoe het nu in uw buurt is. Daarmee stelt u ons in de gelegenheid met u te zoeken naar oplossingen om prettig wonen mogelijk te maken en de voortgang te monitoren. Wij werken samen met politie en gemeente.

Uw gegevens worden anoniem verwerkt.
Alvast bedankt voor uw deelname!

Vul onderstaande vragen in
Voelt u zich veilig in uw woning?
Ervaart u (geluids)overlast van omwonenden?
Spreekt u mensen daar zelf op aan?
Voelt u zich veilig in uw flatgebouw?
Waardoor ervaart u overlast in uw woning of flatgebouw?
Voelt u zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid in uw flatgebouw?
Hoe ervaart u de omgeving waarin u woont?
Voelt u zich veilig in de wijk?
Waardoor ervaart u overlast in uw omgeving?
Voelt u zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de wijk?
Wilt u samen met Vecht en Omstreken en gemeente naar oplossingen zoeken om de leefbaarheid te verbeteren?
Heeft u alles ingevuld?

Deel deze pagina