Projecten-home-steigers

Nieuwsbrief

Inschrijven

HomeProjecten

Projecten

We zijn altijd bezig ons woningbezit te onderhouden en verbeteren. De samenstelling van ons huurdersbestand is steeds aan verandering onderhevig en ook de woonwensen veranderen. We investeren in onderhoud en nieuwbouw en we werken daarin samen met vele partijen. Hier leest u meer over enkele projecten waar wij mee bezig zijn.

Investeren

Net als andere corporaties staan wij momenteel onder druk van financiële overheidsmaatregelen (verhuurdersheffing en saneringsheffing). Wij moeten voorzichtig zijn met investeringen in nieuwbouw en onderhoud. Indirect gevolg van de overheidsmaatregelen is dat wij ons teruggetrokken hebben uit een aantal projecten of dat andere partijen dit gedaan hebben. Toch zien wij weer mogelijkheden om te investeren in kleinschalige projecten om de lokale woningmarkt te stimuleren.