Random-5

Nieuwsbrief

Inschrijven

HomeOver onsVragen

Vragen

Hier hebben we veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden onder elkaar gezet. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

 

U zoekt een huurwoning

Hoe kom ik in aanmerking voor een huurwoningin regio Utrecht?

U schrijft zich in als woningzoekende bij WoningNet: www.woningnetregioutrecht.nl

Hoe lang is de wachttijd voor een sociale huurwoning?

De wachttijd is afhankelijk van wat voor een woning u zoekt en waar. De wachttijd voor een huurwoning in Breukelen en Loenen ligt tussen de 5 en 8 jaar.

Hoe kom ik op korte termijn aan een (huur)woning?

De kans om op korte termijn een sociale huurwoning te krijgen is erg klein. Voor tijdelijke woonruimte kunt u terecht bij Interveste via www.interveste.nl. Of zoek bijvoorbeeld via www.directwonen.nl.

Mijn gegevens bij WoningNet kloppen niet.

Bij de bevestiging van uw inschrijving heeft u een wachtwoord en inlogcode ontvangen. Hiermee kunt u via de website van WoningNet uw gegevens wijzigen. Heeft u de inlogcode niet meer? Dan kunt u contact opnemen met WoningNet via 0900 260 0060. Beschikt u niet over internet? Dan kunt u aan onze balie een wijzigingsformulier aanvragen. Dit stuurt u op naar WoningNet.

Hoe kom ik aan een urgentieverklaring?

Als u urgentie wilt aanvragen, maakt u een afspraak met ons voor een intakegesprek. Wij geven u dan aan de hand van de urgentiewijzer advies over het wel of niet aanvragen van urgentie. U kunt bij ons ook het aanvraagformulier krijgen.

 

Huurbetaling

Wanneer moet ik de huur betalen?

U betaalt iedere maand de volledige huur vóór de eerste van de betreffende maand. Daarmee voorkomt u dat u wettelijke rente verschuldigd bent.

Hoe moet ik de huur betalen?

U kunt de huur betalen door het zelf maandelijks aan ons over te maken, een automatische incasso af te geven of met uw pinpas te betalen aan onze balie. Wij versturen geen acceptgirokaarten.

Hoe regel ik een automatische incasso?

U vult een machtigingsformulier in bij ons op kantoor. Wij schrijven de huur dan iedere maand van uw rekening af.

 

Huurtoeslag

Hoe vraag ik huurtoeslag aan?

U kunt via de belastingtelefoon (0800) 05 43 een formulier opvragen. Ook wij kunnen u helpen met het aanvragen van huurtoeslag. Hiervoor kunt u een afspraak maken met uw woonconsulent.

Ik krijg ineens geen of minder huurtoeslag.

De Belastingdienst brengt u schriftelijk op de hoogte van eventuele wijzigingen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met de Belastingdienst via telefoonnummer (0800) 05 43. Houd uw burgerservicenummer bij de hand. Ook kunt u met uw vragen bij ons terecht.

 

Huurverhoging

Ik wil bezwaar maken tegen de huurverhoging.

Bij de jaarlijkse huurverhoging doen wij u vooraf een schriftelijk voorstel. Mocht u het niet eens zijn met dit voorstel, dan kunt u vóór de ingangsdatum van de huurverhoging bezwaar aantekenen. U dient uw bezwaar schriftelijk bij ons in. Wij sturen uw bezwaarschrift en ons standpunt door naar de Huurcommissie. Soms komt een inspecteur van de Huurcommissie naar uw woning kijken. Tijdens een zitting lichten huurder en verhuurder hun standpunten toe. De Huurcommissie doet vervolgens uitspraak.

Op welke gronden kan ik bezwaar aantekenen tegen de huurverhoging?

Gronden om bezwaar te maken zijn:

 • Uw huur stijgt met een hoger percentage dan wettelijk toegestaan;
 • Uw huur komt door de huurverhoging boven de maximale huurprijsgrens;
 • Het voorstel voor de huurverhoging is te laat verzonden;
 • U krijgt voor de tweede keer binnen een jaar huurverhoging. De huur mag in principe één keer per jaar verhoogd worden. Hierop zijn twee uitzonderingen mogelijk. Een tussentijdse huurverhoging in verband met een verbetering aan de woning. Of een huurverhoging die ingehaald wordt, bijvoorbeeld omdat de jaarlijkse verhoging wegens gebreken aan de woning is uitgesteld;
 • Ernstige onderhoudsgebreken aan de woning zijn alleen reden voor bezwaar tegen huurverhoging, als u al eerder een verzoek tot huurverlaging heeft ingediend bij de Huurcommissie.

 

Wijzigingen in uw woonsituatie

Wat is medehuurderschap?

Medehuurderschap wil zeggen dat twee mensen die op hetzelfde adres wonen, allebei dezelfde rechten en plichten als huurder hebben. Beide huurders tekenen het huurcontract, waarin staat dat ze allebei aansprakelijk zijn voor het betalen van de huur en het dagelijks onderhoud aan de huurwoning. Dit geeft de zekerheid dat de medehuurder in de woning kan blijven wonen, als de hoofdhuurder zou wegvallen of vertrekken.

Wanneer kan iemand medehuurderschap aanvragen?

Medehuurderschap is aan te vragen als de kandidaat-huurder minimaal twee jaar in de woning woont (volgens de gemeentelijke basisadministratie) en als beide huurders een gemeenschappelijke huishouding voeren (samenwonen). Medehuurderschap is niet bedoeld om de kandidaat-huurder snel huurder te laten worden. Dan wordt de wachttijd omzeild en dat zou niet eerlijk zijn tegenover andere woningzoekenden. Een echtgenoot of geregistreerd partner van een huurder is automatisch medehuurder.

Een partner komt bij mij inwonen, moet ik dat melden?

Nee, dat is niet noodzakelijk. U moet er echter wel rekening mee houden dat diegene met wie u samenwoont geen rechten aan de huurovereenkomst kan ontlenen. Een medebewoner is namelijk geen medehuurder. Als u trouwt of u gaat een geregistreerd partnerschap aan, dan is uw partner van rechtswege wel medehuurder. Het is belangrijk dat de woningbouwvereniging hiervan op de hoogte is.

 

Huur opzeggen

Hoe zeg ik de huur van mijn woning op?

U kunt uw woning per elke gewenste werkdag opzeggen, mits de laatst te betalen huurdag ook op een werkdag valt. Op zater-, zon- en feestdagen doen wij geen eindopnames. We hanteren één maand opzegtermijn.

Wat als de huurder is overleden?

U bent erfgenaam of zaakwaarnemer en u wilt de huur van een overleden huurder opzeggen. Hoe doet u dit?

 • U zegt de huur schriftelijk op. Bij de opzegging stuurt u een kopie van de akte van overlijden of een rouwkaart mee;
 • U geeft uw contactgegevens door, zodat wij met u afspraken over inspectie en oplevering van de woning kunnen maken;
 • U kunt het huurcontract dagelijks opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van een maand. Dat is de minimale periode. Heeft u meer tijd nodig? Dan kan dat in overleg met ons.

Dit zijn onze standaard richtlijnen. Uiteraard is iedere situatie anders. Heeft u hierover specifieke vragen? Neem dan contact met ons op. 

 

Onderhoud en reparatieverzoeken

Welk onderhoud verzorgt de woningbouwvereniging en welk onderhoud verzorg ik zelf?

Wij zorgen voor groot onderhoud aan de buitenkant van de woning. Ook zorgen wij voor leidingen en gemeenschappelijke installaties. In de huurovereenkomst staat dat het dagelijks onderhoud en kleine reparaties in uw woning voor uw verantwoording en rekening zijn. In het overzicht huurdersonderhoud staat per onderwerp beschreven wie wat doet.

Hoe meld ik een reparatieverzoek?

U kunt uw verzoek tijdens kantooruren melden op telefoonnummer (0346) 25 94 90. U kunt ook het online formulier invullen. Is uw verzoek spoedeisend? Dan kunt u de hele dag bellen.

Hoe meld ik een reparatieverzoek buiten kantooruren?

Spoedeisende reparatieverzoeken kunt u ook buiten kantooruren doorgeven op telefoonnummer (0346) 25 94 90. Na 16.00 uur wordt dit telefoonnummer doorgeschakeld naar de boodschappendienst. Zij beoordelen of uw verzoek spoedeisend is en schakelen het juiste bedrijf in.

Wanneer wordt mijn cv-ketel onderhouden?

Elke twee jaar wordt de ketel nagekeken en onderhouden. Het cv-onderhoudsbedrijf neemt contact met u op voor het plannen van een afspraak.

Mijn-cv-ketel staat in storing.

Hiervoor kunt u direct zelf contact opnemen met de servicemonteur. Voor Loenen is dit Smit Installatietechniek BV (030) 241 22 22, voor Breukelen en Nieuwer ter Aa is dit Van der Wilt (0297) 28 42 95.

Ik heb geen warmwater.

Het kan zijn dat er te weinig druk op de cv-ketel staat. Als het pijltje van de meter van uw cv-ketel beneden de 1 staat moet de cv-ketel bijgevuld worden. Dit doet u zelf. Kijk hiervoor bij de klushulp elders op deze website.

Eén van mijn radiatoren wordt niet warm.

Het kan zijn dat er lucht in de radiator zit. De cv-ketel moet dan ontlucht worden. Dit is iets dat u zelf moet doen, zie klushulp elders op deze website.

Mijn afvoer is verstopt. Wat moet ik doen?

Heeft u een verstopping in uw wc, douche of wastafel? Gebruik dan nooit agressieve ontstoppingsmiddelen, zoals zoutzuur of cautische soda. Deze worden keihard en daardoor zijn de problemen niet meer direct te verhelpen.

Als u een verstopping heeft, kunt u het beste de afvoer, doucheput of wastafel goed schoonmaken. Bij de keukenafvoer kunt u de dop aan de onderzijde van de sifon losmaken. Bij een wastafelafvoer kunt u de wartel losdraaien, zodat de beker los komt. U kunt nu van bovenaf door de afvoer heen kijken of het vuil weg is.

Lukt het u niet de verstopping zelf te verhelpen? Neem dan contact op met onze servicemonteurs.

Mijn kraan lekt. Moet ik dit zelf repareren?

Als uw kraan lekt, moet u dit zelf (laten) verhelpen. Het vervangen van leertjes komt voor uw eigen rekening. Indien uw kraan versleten is, vervangen wij deze.

Het water in mijn toilet blijft doorlopen. Moet ik dit zelf repareren?

Als het water in uw toilet blijft doorlopen, verhelpt u dit zelf. Het vervangen van een flotteur komt voor uw eigen rekening.

Ik wil graag inbraakwerende maatregelen in mijn woning. Kan dat via de woningbouwvereniging geregeld worden?

Wij leveren na nieuwbouw of mutatie de woning op met deugdelijk hang- en sluitwerk. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om de woning eventueel beter te beveiligen met extra sloten of sloten van een recenter keurmerk. Wij ondersteunen de huurder die zijn woning extra wil beveiligen met een financiële bijdrage van 50% van de kosten met een maximum van € 100 per huurder. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De huurder laat de sloten plaatsen door een gecertificeerd aannemer. Zowel de kosten van arbeidsloon als van materiaal komen voor vergoeding in aanmerking.
 • Het hang- en sluitwerk voldoet aan de meest recente eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW).
 • Het te vervangen hang- en sluitwerk is ouder dan 15 jaar.
 • We begroten per jaar een budget hiervoor. Is het budget op, dan kunnen huurders er in dat jaar geen gebruik meer van maken.

Een huurwoning kopen

Heeft de woningbouwvereniging ook koopwoningen?

Ja, we verkopen een deel van onze huurwoningen. Meer informatie op onze website.

 

Overlast

Mijn buren zorgen voor flinke geluidsoverlast. Wat kan ik hiertegen doen?

Wij raden u aan altijd eerst met uw buren te praten. Meestal zijn goede afspraken te maken om de overlast te beperken. Helpt praten niet (meer)? Dan kunt u de overlast melden bij ons en de politie. Daarnaast raden we u aan om de momenten van overlast bij te houden. Dit kan belangrijk zijn als er uiteindelijk een juridische procedure van start gaat. Heeft u vragen over het aanpakken van burenoverlast? Neem dan contact op met uw woonconsulent of lees onze overlastfolder.

Ik heb last van muizen, wespen, ratten of zilvervisjes (in de badkamer)

Het bestrijden van ongedierte is niet voor de woningbouwvereniging. U kunt hiervoor contact opnemen met een ongediertebestrijder, bijvoorbeeld www.PTPongediertebestrijding.nl of www.ongediertebestrijdingmaarssen.nl.