Image001

Nieuwsbrief

Inschrijven

HomeOver ons

Organisatie

We zijn een maatschappelijke onderneming met als kerntaak het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare woonruimte zonder winstoogmerk. Onze missie luidt als volgt:

Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken is lokaal sterk. We hebben dagelijks contact met onze bewoners. Wij kennen hun woonwensen. Wij beheren de woningen die zij nodig hebben. Alleen of samen met partners ontwikkelen wij nieuw bezit. We staan midden in de samenleving. We werken actief aan leefbaarheid en combinaties van wonen en zorg.

Werkgebied

Ons werkgebied bestaat uit de volgende kernen binnen de gemeente Stichtse Vecht: Breukelen, Nieuwer Ter Aa, Loenersloot, Loenen aan de Vecht, Nieuwersluis en Vreeland. Vanaf 2018 hebben we ook woningen in Oud en Nieuw Loosdrecht. We bezitten circa 2.500 verhuurbare eenheden. Dit zijn voornamelijk huurwoningen, daarnaast verhuren we woon- en zorgcomplex De Driestroom (met onder meer Woonzorgcentrum De Aa), woonboerderij De Poel, garages en standplaatsen voor woonwagens.

Openingstijden

Onze balie is op werkdagen geopend van 8.30 tot 13.30 uur. Buiten deze tijden kunt u uitsluitend op afspraak langskomen.

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8.00 en 16.00 uur. Voor spoedeisende zaken kunt u ook buiten onze kantoortijden bellen. U wordt dan doorverbonden naar de boodschappendienst.

Bestuur en toezicht

Bert van Rossum is directeur-bestuurder. De raad van commissarissen verzorgt het toezicht op het functioneren van de organisatie en de directeur-bestuurder. De rechten en plichten van de woningbouwvereniging, commissarissen en leden zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement

Handelsregister Kamer van Koophandel Utrecht nr. 30040187.