Random-4

Nieuwsbrief

Inschrijven

Home(Glas)schade

Schade

Zorg dat u een inboedelverzekering heeft! Deze keert namelijk meer uit bij schade.

Heeft u schade opgelopen door een gebrek in de woning? U stelt ons dan (schriftelijk) aansprakelijk voor herstel van het gebrek en eventuele gevolgschade. Onze aansprakelijkheidsverzekering beoordeelt de schade en vergoedt (indien de claim terecht is) de dagwaarde. Uw inboedelverzekering vergoedt echter meestal de nieuwwaarde.

U heeft bijvoorbeeld een kapotte afvoer in de badkamer, waardoor lekkage ontstaat. Wij herstellen dan het gebrek (we repareren de kapotte afvoer). Vaak is er gevolgschade na lekkage: een lelijke plek in het plafond, het behang is beschadigd, de houten vloer trekt krom. Wij zijn in beginsel aansprakelijk voor de gevolgschade. Onze verzekeraar beoordeelt de schade en gaat zo nodig tot schadevergoeding over. Maar let op! Bij aansprakelijkheid geldt dat onze verzekering de dagwaarde vergoedt. Uw eigen inboedelverzekering vergoedt meestal de nieuwwaarde.

Wateroverlast

Wij zijn niet aansprakelijk voor waterschade als gevolg van overstromende riolering na hevige regenval. Hiervoor kunt u ook terecht bij uw eigen inboedelverzekering.

Glasverzekering

Huurders van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken - die gekozen hebben voor een glasverzekering - kunnen bij glasschade even Apeldoorn bellen. Weekend- en 24-uurs service: 0800 022 99 55.

Graag de volgende gegevens vermelden:

  • Uw gegevens: naam, postcode en huisnummer, telefoonnummer;
  • De schade: schadedatum en oorzaak;
  • Soort glas: enkel/dubbel/figuur/draad;
  • Plaats in het pand en schatting van de afmetingen.

Uw glas wordt dan snel en vakkundig hersteld.